Dowiedz sie więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowiedz sie więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty

STUDIA PODYPLOMOWE

WARUNKI ZAPISYWANIA SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk jest:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich
 • wniesienie opłaty za wpis w wysokości 100 zł
 • złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
  a) formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe;
  b) kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,
  c) kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych;
  d) jednej fotografii w formacie legitymacyjnym;
  e) podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach;
  f) potwierdzenia dokonania opłaty za wpis.

  Oryginały dokumentów (dyplom i suplement) należy przedstawić  w chwili rekrutacji. 

 

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
DOKONYWANIE OPŁATY WPISOWEGO

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

konto zostanie wygenerowane po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na e-rekrutacja.san.edu.pl  - zakładka "NALEŻOŚCI"

TYTUŁ: opłata wpisowego na studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku

SZKOLENIE NADAJĄCE UPRAWNIENIA
- ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ

UMOWA NA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE - ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ
PODANIE NA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE - ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - OPS
REGULAMIN SZKOLENIA SPECJALIZACYNEGO - ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - OPS

SZKOLENIA ON-LINE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE OTWARTE
REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

BEZPŁATNY PAKIET MICROSOFT OFFICE 365 

BEZPŁATNY PAKIET MICROSOFT OFFICE 365 DLA NASZYCH SŁUCHACZY

Mamy wielką przyjemność ogłosić udostępnienie usługi Microsoft Office 365 dla wszystkich Słuchaczy studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk. 

Usługa ta daje możliwość korzystania z bogatego pakietu internetowych aplikacji takich jak: Word, Excel, Onedrive, Onenote, Outlook, Powerpoint i wielu innych. Słuchacze otrzymują również skrzynkę pocztową w domenie @student.san.edu.pl o pojemności 50 GB.

Nasi słuchacze mogą korzystać, aż z 5 TB przestrzeni na dane w chmurze Onedrive. W niedalekiej przyszłości planujemy ułatwić dostęp do innych systemów i aplikacji używanych w Społecznej Akademii Nauk. Dane logowania zwane identyfikatorem "SANet" będą umożliwiały logowanie przy użyciu jednego zestawu poświadczeń. 

Jeden identyfikator SANet, jedno hasło, możliwość dostępu do wielu systemów.

Warunkiem korzystania z usługi Microsoft Office 365 jest posiadanie statusu studenta/słuchacza Społecznej Akademii Nauk i aktywnego identyfikatora SANet. Użycie identyfikatora SANet do logowania na stronie internetowej https://office.com oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

Regulamin usługi Microsoft Office 365 w domenie student.san.edu.pl 

Pełna funkcjonalność usługi powinna być dostępna w ciągu kilkunastu minut od pierwszego logowania. W szczególnych przypadkach konfiguracja może się przedłużyć do kilku godzin.

 

Logowanie do Microsoft Office 365

Strona do logowania: https://office.com

Dane logowania:

identyfikator SANet: numeralbumu@student.san.edu.pl

Przykład:  SP123456@student.san.edu.pl

hasło startowe: otrzymają Państwo w osobnym mailu z DZIAŁU IT

Hasło – Wymagania

Podczas pierwszego logowania niezbędne będzie ustanowienie własnego hasła według poniższych zaleceń.

Wymagania dotyczące hasła do identyfikatora SANet:

 • Długość minimum 8 znaków
 • Hasło nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pełnej nazwy dłuższej niż dwa kolejne znaki
 • Hasło nie może zawierać imienia, nazwiska, nazwy użytkownika
 • Hasło nie może zostać zmienione na takie samo jak poprzednie

Wymagane znaki w haśle:

 • małe litery
 • wielkie litery
 • cyfry
 • opcjonalnie znaki specjalne

Aktywacji konta i zmianę hasła można przeprowadzić pod adresami:
https://office.com/ podczas pierwszego logowania do Usługi,
https://intranet.san.edu.pl/ a następnie ikona Zmiana hasła SANet
lub https://adfs.san.edu.pl/adfs/portal/updatepassword

Pomoc techniczna

Społeczna Akademia Nauk zapewnia możliwość korzystania z usługi poprzez utworzenie i administrację kontami użytkowników. Niezbędna pomoc w zakresie aktywacji konta i korzystania z usługi Office 365 dostępna jest w Centrum Informatycznym SAN, Łódź ul. Sienkiewicza 9, pokoje 408 i 409 w godzinach: 8:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku.

Pytania oraz uwagi dotyczące usługi Microsoft Office 365 dla słuchaczy należy zgłaszać na adres e-mail: helpdesk@san.edu.pl

Problemy natury technicznej oraz błędy dotyczące działania usługi lub aplikacji prosimy zgłaszać bezpośrednio do firmy zapewniającej infrastrukturę do działania usługi:

Microsoft Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 195 A

02-222 Warszawa

POMOC TECHNICZNA

https://support.microsoft.com/pl-pl/contactus/
https://support.office.com/pl-pl/