COACHING & ZZL - COACHING W BIZNESIE I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE 2022/2023

Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - COACHING & ZZL- COACHING W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE

OPIS I CELE KIERUNKU

już niedługo   TO KIERUNEK ŁĄCZĄCY ZZL - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I COACHING - COACHING W BIZNESIE

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA
OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

Dr hab. Halina Sobocka – Szczapa, prof. SAN  (e-mail : podyplomowe@san.edu.pl )

– doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Ekonomii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Do 2014 r. była pracownikiem łódzkiego oddziału Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Prowadzi prace badawcze w zakresie rynku pracy, jak również od wielu lat zajmuje się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, a szerzej – humanistycznym podejściem do zarządzania. W szczególności przedmiotem zainteresowania badawczego są: problemy aktywizacji zawodowej, wykluczenia cyfrowego, mobilności zasobów pracy, wartości kapitału ludzkiego i intelektualnego, zarządzanie wiedzą w kontekście kształcenia ustawicznego, zarządzanie wiekiem, kultura organizacyjna, a także nietypowe formy zatrudnienia i działanie ekonomii społecznej w Polsce. Wskazane obszary badawcze dotyczą także analiz w sektorze administracji publicznej. Opracowuje również ekspertyzy ze wskazanych powyżej zakresów. Przedmiotem zainteresowania są ponadto zjawiska, związane z uczestnictwem Polski w strukturach unijnych i problemy globalizacji. Posiada w tych dziedzinach liczne publikacje (około 200), w tym monografie i artykuły oraz redakcje naukowe raportów z badań. Zajęcia dydaktyczne, w tym wykłady kursowe z mikro- i makroekonomii oraz wykłady specjalizacyjne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi prowadzi w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie pod jej kierunkiem powstają także prace licencjackie i magisterskie.

Dr hab. Beata Glinkowska -Krauze, prof. UŁ (e-mail : podyplomowe@san.edu.pl )

– doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Akademik Ekonomicznych Nauk Ukrainy. Dyrektor Centrum Współpracy Naukowo-Badawczej: Polska-Ukraina na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Członek zarządu TNOiK o/Łódź. Prowadzi prace badawcze na temat internacjonalizacji przedsiębiorstw, współczesnych problemów zarządzania, narodowych kultur biznesowych. Od wielu lat jest też związana z WBAiS Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się też problematyką inwestycji, ekonomii, zarządzania projektami, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi. Opracowuje również ekspertyzy i recenzje ze wskazanych powyżej zakresów. Jest autorką i współautorką około 150 publikacji (monografie, podręczniki, artykuły naukowe, artykuły popularno-naukowe). Wypromowała ponad 300 licencjatów i magistrów. Pełni funkcję członkowską w Radzie Naukowej Magazynu Naukowego poświęconego treściom o charakterze ekonomicznym pt. Економичний Вісник, wydawanego w języku angielskim i ukraińskim oraz rolę Editorial Board w Science Journal of Business and Management, wydawanym przez Science Publishing Group.

 

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

COACHING &  ZZL

I. COACHING

 1. Coaching a zarządzanie firmą. Definicje i istota coachingu.
 2. Coaching a alternatywne metody wspierania rozwoju ludzi i organizacji (m.in. konsulting, mentoring, szkolenia).
 3. Typy coachingu a potrzeby rozwojowe ludzi w organizacji.
 4. Organizacja jako system – coaching w systemie organizacyjnym.
 5. Umowa i kontrakt w coachingu. Zasady etyczne.
 6. Organizacja coachingu w organizacji
 7. Wyzwania i ograniczenia towarzyszące efektywnemu wdrażaniu coachingu w organizacji.
 8. Zmiana w organizacji i stres pracowniczy

 

II. ZZL - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

1. Rozwój zasobów ludzkich w organizacji. Coaching indywidualny i zespołowy.
2. Komunikacja w przedsiębiorstwie (różnorodność, wartość, negocjacje, relacje z interesariuszami).
3. Leadership w organizacjach
4. HR jako determinanta coachingu w organizacjach.
5. Specyfika zarządzania zespołem pracowniczym i zagadnienie konfliktu
6. Elementy zarządzania kadrami (planowanie, nabór pracowników, motywowanie, ocena i doskonalenie).
7. Polityka personalna w organizacjach a innowacyjności przedsiębiorstw.
8. Modele i podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry, 
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180h

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami wykładowymi i warsztatowymi oraz metodami angażującymi indywidualną aktywność słuchaczy poprzez wykorzystanie platformy on-line

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra). 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm) ,
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

3800 zł 

PROMOCJA DO 30 WRZEŚNIA 2022 DLA OSÓB, KTÓRE JESZCZE NIE DONAŁY ZGŁOSZENIA/ZAPISU NA TEN KIERUNEK - PRZY PŁATNOŚCI JEDNORAZOWEJ 3400 ZŁ 

NAPISZ DO NAS NA ADRES PODYPLOMOWE@SAN.EDU.PL I POPROŚ O ZNIŻKĘ "WRZEŚNIÓWKA". PAMIĘTAJ, ŻE SKORZYSTANIE Z PROMCJI WIĄŻE SIĘ Z DOKOANIEM PŁATNOŚCI JEDNORAZOWEJ/1 RATY. ZNIŻKA ZOSTAJE PRZYZNANA, GDY OSOBA NIE BYŁA ZGŁOSZONA WCZEŚNIEJ NA TEN KIERUNEK I NIE JEST NA LIŚCIE ZAINTERESOWANYCH, ANI KANDYDATÓW NA TE STUDIA, PONADTO KONIECZNE JEST OPŁACENIE 100,00 ZŁ WPISOWEGO NA KONTO PODANE PO REJESTRACJI W https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2000 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 525 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

STUDIA MBA

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

PSYCHOLOGIA 2022/2023

POMOC SPOŁECZNA 2022/2023

BEZPIECZEŃSTWO 2022/2023

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2022/2023

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2022/2023

PEDAGOGIKA 2022/2023

IT (FRONTEND) 2022/2023

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2022/2023