Dowiedz sie więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowiedz sie więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłaty

CENNIK - SZKOLENIA 1, 2 LUB 3 - DNIOWE
CENNIK - STUDIA PODYPLOMOWE

Ceny za studia podyplomowe  znajdą Państwo w poszczególnych zakładkach przy kierunkach w zakładce  OPŁATY ZA STUDIA

Należy wejść na NASZE KIERUNKI, wybrać ten, który Cię interesuje i tam znajdziesz OPŁATY ZA STUDIA

OPŁATA ZA WPIS - SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE - ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ

Opłatę za wpis w wysokości 100,00 zł 

Społeczna Akademia Nauk
Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
konto zostanie wygenerowane po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na e-rekrutacja.san.edu.pl  - zakładka "NALEŻOŚCI"

TYTUŁ: opłata za wpis, imię i nazwisko, SZKOLENIE- ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 

OPŁATA ZA WPIS - STUDIA PODYPLOMOWE

Opłatę za wpis w wysokości 100 zł 


Społeczna Akademia Nauk
Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
konto zostanie wygenerowane po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na e-rekrutacja.san.edu.pl  - zakładka "NALEŻOŚCI"
TYTUŁ: opłata za wpis na studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku

OPŁATA ZA CZESNE - STUDIA PODYPLOMOWE

Opłatę za czesne proszę  wnosić na niżej podany numer rachunku bankowego w wysokości zgodnej z umową

PKO BP SA I Oddział w Łodzi 

66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

Społeczna Akademia Nauk Łódź
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź

Tytuł: imię i nazwisko, kierunek studiów podyplomowych i nr albumu (ten nr podaje Dział Studiów Podyplomowych)

 

OPŁATA ZA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE - ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ

Opłatę za szkolenie proszę  wnosić na niżej podany numer rachunku bankowego w wysokości zgodnej z umową

PKO BP SA I Oddział w Łodzi 

66 1020 3352 0000 1102 0225 4001


Społeczna Akademia Nauk Łódź
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź

Tytuł: imię i nazwisko, SZKOLENIE OPS- organizacja pomocy społecznej i nr albumu (ten nr podaje Dział Studiów Podyplomowych)