ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W MEDIACH I BIZNESIE (INFORMATION MANAGEMENT: MEDIA AND BUSINESS) PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2023/2024

Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W MEDIACH I BIZNESIE
(INFORMATION MANAGEMENT: MEDIA AND BUSINESS)

OPIS I CELE KIERUNKU

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W MEDIACH I BIZNESIE
(INFORMATION MANAGEMENT: MEDIA AND BUSINESS)

Informacja jest najdroższym towarem XXI wieku, a przecież żyjemy w czasach jej nadmiaru. Chaos informacyjny powoduje, że wybór informacji, ich rozumienie, weryfikacja a wreszcie konsumpcja i wykorzystanie stały się wyzwaniem dla współczesnego człowieka oraz firm i instytucji. Aby mu podołać potrzebujemy wiedzy i narzędzi z wielu dziedzin, dzięki którym zarządzanie informacją stanie się procesem skutecznym i efektywnym.
Dlatego też proponowane studia są interdyscyplinarne i praktyczne. Interdyscyplinarność polega na dostarczaniu słuchaczom wiedzy z obszarów takich jak komunikacja społeczna, medioznawstwo, prawo, socjologia oraz zarządzanie. Połączenie tych dyscyplin powoduje, że słuchacze mają możliwość poznać pełne spektrum zarządzania informacją. Widzą także wielość zastosowań informacji oraz potrafią łączyć dziedziny wiedzy wykorzystując je w praktyce. O stronę praktyczną kierunku dbają wykładowcy praktycy, którzy podczas zajęć głównie zajmują się obszarem zastosowania i wykorzystania informacji, przy niezbędnym tylko dodatku teorii. Jest to wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku, który potrzebuje osób sprawnie zarządzających informacją na różnych polach.
Studia te są realizowane przez osoby specjalizujące się w konkretnych dyscyplinach, co czyni je unikatowymi nie tylko w Warszawie ale i w Polsce.

Celem studiów jest przygotowanie osób z różnych branż do zarządzania szeroko pojętą informacją. Czy to w wymiarze biznesowym czy medialnym, informacja stanowi największy kapitał, dlatego też odpowiednie zarządzanie nim jest nieodzowne.
Studia pozwolą poznać rodzaje informacji, teorie komunikowania, systemy zarządzania informacją oraz teoretyczne aspekty zarządzania. Podstawą są jednak umiejętności praktyczne. Dzięki studiom będzie można nabyć umiejętność filtrowania informacji, poznać narzędzia do ich weryfikowania, nabyć znajomości prawa w zakresie użytkowania informacji. Zawierają one także rozbudowany moduł poświęcony zjawisku dezinformacji.
Studia przygotowują do budowania i wspierania wizerunku marki odpowiednią komunikacją, pozwalają na samodzielne prowadzenie projektów wizerunkowych. Wąska specjalizacja i wymiar praktyczny, który stanowi 70% zajęć w toku studiów da absolwentom tego kierunku pełne przygotowanie do wykonywanej pracy, a ich klientom: firmom i mediom – wysoki standard informacji.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami kierunku są absolwenci takich kierunków jak dziennikarstwo, komunikacja, PR czy zarządzanie ale również osoby, które ukończyły prawo, filologię, ekonomię i chciałaby uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności o zagadnienie zarządzania informacją.

Adresatami studiów są także praktycy: dziennikarze i media workerzy, którzy potrzebują nauczyć się zarządzania informacją z perspektywy medialnej oraz osoby, które medialną karierę planują rozpocząć, zarówno w mediach tradycyjnych jak i Internecie. Będą to studia przydatne także dla tych, którzy prowadzą lub myślą o działalności związanej z pisaniem bloga lub prowadzeniem profesjonalnych kanałów w mediach społecznościowych.
Studia przydadzą się również rzecznikom prasowym i PR-owcom, którzy dzięki nim nabędą wiedzy o medialnej stronie procesu powstawania i dystrybuowania informacji, a także nauczą się praktycznych narzędzi do wykorzystywania w swojej codziennej pracy oraz specjalistów od wizerunku, dla których informacja jest podstawowym przedmiotem ale i narzędziem pracy.
Absolwent kierunku Information management będzie potrafił samodzielnie podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące informacji w swojej firmie lub organizacji. Będzie umiał przygotować profesjonalną strategię wizerunkową i PRową, będzie znał narzędzia do weryfikacji i zarządzania, pozna etyczny wymiar swojej pracy, zdobędzie umiejętności weryfikowania informacji, przez co nauczy się jak zapobiegać dezinformacji i jej skutkom, zaznajomi się ze standardami i procedurami. Dzięki studiom będzie potrafił zastosować te wszystkie umiejętności w praktyce, podnosząc jakość komunikacji, dzięki czemu zapobiegnie sytuacjom kryzysowym.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr Katarzyna Bąkowicz (rekrutacja_wawa@san.edu.pl)

Adiunkt SAN, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS
Doktor nauk o komunikacji społecznej i mediach Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Uniwersytetu Grzegorzewskiej (logopedia), Uniwersytetu Gdańskiego (emisja i higiena głosu) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (coaching biznesowy).
Współpracowała z mediami przygotowując i szkoląc dziennikarzy do pracy antenowej (TVN, TVP, Polsat, Polskie Radio, Radio Kolor). Była współzałożycielką i dyrektorem programowym pierwszego w Polsce radia dla dzieci – Radia Bajka.
Jest stałą konsultantką w zakresie komunikacji medialnej oraz wizerunku dla firm, instytucji oraz polityków. Przygotowuje strategie wizerunkowe i PR-owe.
Prowadzi butikową agencję strategiczno-doradczą, działającą w obszarze biznesu, mediów i polityki. Od ponad 15 lat współpracuje zarówno z firmami jak i instytucjami i osobami publicznymi w zakresie budowania wizerunku, kształtowania komunikacji zewnętrznej oraz doradztwa medialnego i marketingowego. Opracowuje strategie, organizuje kampanie wyborcze, przygotowuje wydarzenia medialne.
W jej portfolio znajdują się m.in. TVN, TVP, Polsat, Polskie Radio, Microsoft, Enea SA, Energa SA, Allegro, White&Case, Henkel, Agencja Mienia Wojskowego.

 
dr Michał Chlebowski 

dziennikarz radiowy i telewizyjny, wykładowca akademicki. Od 2009 roku związany z telewizją TVN24, gdzie pracował jako redaktor serwisów informacyjnych oraz reporter magazynu Polska i Świat. Obecnie koordynator do spraw standardów i dobrych praktyk dziennikarskich. Wcześniej związany z grupą Eurozet, Radiem Kolor i Akademickim Radiem Kampus. 


mgr Sławomir Krenczyk 

menedżer, doradca biznesowy, wykładowca akademicki, ekspert w dziedzinach: zarządzanie strategiczne, zarządzanie komunikacją, marketing i public relations. Pełnił funkcje: prezesa zarządu Fundacji Enea, dyrektora ds. relacji z otoczeniem LW Bogdanka, dyrektora departamentu PR i komunikacji w Enea SA. Ma także wieloletnie doświadczenie w pracy rzecznika prasowego i dziennikarza. Absolwent KUL w Lublinie, SGH w Warszawie i WSHiU w Poznaniu. Magister prawa, executive MBA, doktorant SAN.

mgr Dorota Strosznajder 

dyrektor komunikacji korporacyjnej Henkel, posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie komunikacji i PR dla firm branży FMCG, obejmujące między innymi budowanie reputacji firmy i marek, relacje z interesariuszami, komunikację wewnętrzną, zarządzanie kryzysowe, doradztwo komunikacyjne dla najwyższej kadry zarządzającej. Współorganizuje Kongres Różnorodności - coroczne wydarzenie służące promocji idei różnorodności, śledzenia trendów i wymiany doświadczeń dla przedstawicieli biznesu, NGO, świata nauki oraz mediów. Jest pomysłodawczynią programu społecznego reaktywacji zawodowej dla kobiet "W drodze do pracy" a także laureatką nagrody "Ludzie, którzy zmieniają biznes" 2016 w kategorii Różnorodność. Ukończyła Studium Praktyka i Mistrza NLP oraz studium profesjonalnych mentorów.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty realizowane w ramach kierunku:

1. Moduł teoretyczny (36h):
• Komunikacja masowa (5h)
• Systemy zarządzania informacją (5)
• Etyka teoretyczna i praktyczna (10h)
• Prawo (8h)
• Logika (8h)

2. Moduł praktyczny (144h):
• Narzędzia do zarządzania informacją (8h)
• Strategia informacyjno - komunikacyjna (10h)
• Zarządzanie informacją w komunikacji korporacyjnej (12h)
• Informacja w działalności charytatywnej (12h)
• Język współczesnej informacji (8h)
• Fact checking (10h) – dr Michał Chlebowski
• Standardy dziennikarskie (10h) – dr Michał Chlebowski
• Dezinformacja i fake news w biznesie i mediach (8h)
• Czarny PR (6h)
• Internet i media społecznościowe (10h)
• Psychologia informacji (6h)
• Analiza krytyczna (10h)
• Sytuacje kryzysowe - biznes, polityka, media (14 h)
• Przepływ informacji w środowisku wielokulturowym (6h)
• Ekspozycja społeczna informacji i jej formy (8h)
• Design thinking (6h)

3. Wykłady specjalne:
• Wielkie marki – ważne detale. Jak zarządzać informacją w marketingu międzynarodowych korporacji (1h) – Iwona Baratowicz
• Dziennikarstwo przyszłości. Informacja jako broń XXI wieku (1h) – Agnieszka Gozdyra Polsat News

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • ilość godzin dydaktycznych: 180 godzin

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie projektu będącego rozwiązaniem case study, a także zaprezentowanie go przed całą grupą.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel: +48 22 656 36 18)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm) ,
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel: +48 22 656 36 18)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

5000 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2600 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 675 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE OPS

STUDIA PODYPLOMOWE

SZKOLENIA I KURSY

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

PSYCHOLOGIA 2023/2024

STUDIA MBA

POMOC SPOŁECZNA 2023/2024

BEZPIECZEŃSTWO 2023/2024

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2023/2024

PEDAGOGIKA 2023/2024

IT (FRONTEND) 2023/2024

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2023/2024