Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - PSYCHODIETETYKA

OPIS I CELE KIERUNKU

Zaburzenia odżywiania stanowią rozbudowaną grupę jednostek chorobowych, które zbagatelizowane, dawać mogą poważne czasem wręcz śmiertelne w skutkach powikłania. Stale zwiększająca się liczba pacjentów doświadczających takich zaburzeń, powoduje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów mogących efektywnie wesprzeć proces ich leczenia. Zakres interdyscyplinarnej nauki, jaką jest psychodietetyka daje absolwentom możliwość wykorzystania w przyszłej pracy zarówno narzędzi dietetycznych, jak i metod psychologicznych, co stanowi optymalny model wsparcia pacjentów.


Trzy powody, dla których warto wybrać ten kierunek studiów podyplomowych:
1. zapotrzebowanie na tego typu specjalistów na rynku;
2. możliwość wykorzystania metod terapeutycznych stosowanych w psychologii;
3. wiedza z zakresu dietetyki i prawidłowego żywienia.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu interdyscyplinarnej nauki jaką jest psychodietetyka. Dają one uczestnikom możliwość zastosowania elementów terapii poznawczo-behawioralnej w formowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u pacjentów, a także umiejętność korygowania zaburzeń odżywiania z wykorzystaniem metod psychologicznych. Podczas serii zajęć praktycznych i warsztatów słuchacze zyskają wiedzę dotyczącą chorób dietozależnych, fizjologii żywienia oraz podstaw psychologii.

 

Kończąc dwusemestralne studia podyplomowe zdobędziesz wiedzę z zakresu psychodietetyki.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia adresowanie są do wszystkich osób zainteresowanych psychodietetyką, pasjonujących się profilaktyką oraz korektą zaburzeń w sferze karmienia i odżywiania, posiadających wyższe wykształcenie (studia licencjackie lub magisterskie).

Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie:
- prawidłowego żywienia człowieka;
- podstaw fizjologii żywienia;
- psychologii odżywiania;
- zaburzeń odżywiania, wpływu niewłaściwych nawyków na stan zdrowia człowieka;
- chorób dietozależnych, podstaw nutriipsychiatrii;
- podstaw terapii behawioralnej i metod dialogu motywującego, coachingu dietetycznego, NVC;
- edukacji żywieniowej.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr Aneta Kondrzycka-Dąda - opiekun kierunku i wykładowca (podyplomowe@san.edu.pl)
dr Aleksandra Gradowska - opiekun kierunku i wykładowca
dr Iwona Stanisławska - wykładowca
dr Agnieszka Chruścikowska - wykładowca
mgr Aneta Kosoń - wykładowca

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

 1. Podstawy żywienia człowieka (W 10h)
 2. Fizjologia żywienia (W 10h)
 3. Psychologia osobowości (W 15h)
 4. Psychologia odżywiania się i jedzenie emocjonalne (K 10h)
 5. Zaburzenia odżywiania, wpływ nawyków na stan zdrowia (K 15h)
 6. Choroby dietozależne (K 10h)
 7. Body image (warsztaty 10h)
 8. Podstawy mindfulness (warsztaty 5h)
 9. Elementy terapii behawioralnej (W 15h)
10. Terapia metodą dialogu motywującego, coaching dietetyczny (warsztaty 15h)
11. Terapia za pomocą techniki NVC (warsztaty 10h)
12. Metody zatrzymania procesu negatywnych zachowań żywieniowych (warsztaty 15h)
13. Metody odzyskiwania kontroli nad zachowaniami żywieniowymi (warsztaty 15h)
14. Nutripsychiatria (W 10h)
15. Kryzys w terapii psychodietetycznej (warsztaty 10h)
16. Edukacja żywieniowa i programy profilaktyczne (K 5h)

egzamin pisemny obejmujący zadanie praktyczne

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180 
 • ZALECAMY WYBÓR STUDIÓW W FORMIE HYBRYDOWEJ (CZĘŚĆ ZAJĘĆ PRZEZ APLIKACJĘ TEAMS W CZASIE RZECZYWISTYM Z WYKŁADOWCAMI / CZĘŚĆ ZAJĘĆ W KONTAKCIE - W SALI)

 

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

 wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 666 347 889, +48 42 664 66 99, )

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 666 347 889, +48 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

5000 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2600 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 X 700 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025