PR PUBLIC RELATIONS W FIRMIE GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - PR - PUBLIC RELATIONS W FIRMIE

OPIS I CELE KIERUNKU, OPINIE ABSOLWENTÓW

Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie praktycznych umiejętności potrzebnych w prowadzeniu działań PR w firmach, organizacjach czy stowarzyszeniach. Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem praktycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu PR-owca.
Celem studiów jest:
- zrozumienie istoty nowego Public Relations,
- nauka pracy z nowym konsumentem poprzez budowę nowych treści i wykorzystywanie nowych narzędzi,
- zdobycie umiejętności budowy marki firmy,
-  nabycie praktycznych umiejętności w pracy z mediami, przygotowania materiałów prasowych, przeprowadzania konferencji,
- opanowanie umiejętności publicznej prezentacji, budowania zespołu,
- szerokie spojrzenie na PR powiązane z głębszą analizą najważniejszych zagadnień.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia przeznaczone są dla:
- osób planujących rozwój własnej kariery w kierunku PR, chcących wejść w zawodowe życie PR z solidnym pakietem praktycznej wiedzy i umiejętności z tej dziedziny,
- osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub  zajmujących się kształtowaniem wizerunku firmy czy organizacji, ale także dla pracowników działów marketingu,
- pasjonatów, którzy pragną zgłębić szczegóły potęgi komunikacji, okiełznać ją i wykorzystywać w praktyce.

Absolwenci będą posiadali kwalifikacje do pracy w charakterze specjalisty ds. public relations. Oznacza to, że będą  potrafili planować działania PR firmie  – począwszy od koncepcji, budowy programu, wybór technik i sposobów budżetowania, a kończąc na ewaluacji i badaniu skuteczności prowadzonych kampanii.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr Anna Jadachowska - Dziębor (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl) 


Trener, praktyk i specjalista z zakresu public relations; dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; absolwentka: Studium Public Relations realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk oraz Studium Przywództwa i Trenera, w tym trenera NLP (Via Agendi w Warszawie). Specjalista ds. PR. Autor i współautor publikacji na temat komunikacji dwustronnej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego i osoby publiczne w Internecie. Przez kilka lat związana z samorządem, rzecznik ds. marki, content designer w biurze prasowym.

Wykładowcy:

 Dr Anna Jadachowska – Dziębor – Trener, praktyk i specjalista z zakresu public relations; dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; Specjalista ds. PR.
- mgr Małgorzata Kosiarz - akredytowany coach ACC ICF, wykładowca akademicki (UMCS, Clark University, WSSM)), medioznawca, dziennikarz.
- mgr Dorota Szczepaniak – Kwietniewska – praktyk PR, dziennikarz, od kilku lat związana z firmą zajmującą się monitoringiem mediów PRESS SERVICE Monitoring Mediów; doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
- mgr Damian Noremberg – dziennikarz, praktyk PR, przez kilka lat związany z samorządem, doradzał w działaniach promocyjnych i komunikacyjnych.
- mgr Wiktoria Kaleta - praktyk w temacie wystąpień publicznych, social mediów, komunikacji i działań PR-owych, absolwentka kierunku Digital Media i Komunikacja PR.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

I Wstęp do Public Relations
Blok przybliży słuchaczom świat PR, wytłumaczy związki pomiędzy PR a innymi dziedzinami komunikacji (m.in. marketingiem, reklamą i psychologią). Słuchacze dowiedzą się, jak rozwijać umiejętność kreatywnego i nieszablonowego myślenia. Nauczą się projektować i realizować profesjonalną strategię PR. Poznają zasady etyczne w PR. Dowiedzą się, jak wykorzystać storytelling.


II Public Relations w praktyce – zarządzanie reputacją firmy
Słuchacze zrozumieją miejsce public relations w strukturze organizacyjnej firmy, dowiedzą się jak zbudować program PR i jak go wycenić oraz dokonać ewaluacji prowadzonych działań.  Podczas zajęć uczestnicy poznają techniki tworzenia tożsamości firmy i ich oddziaływania na pracowników. Nauczą się także zarządzania komunikacją w kryzysie.


III Media Relations
Blok poświęcony będzie rynkowi mediów w Polsce. Słuchacze dowiedzą się jak działają media, nauczą się jak budować strategię media relations.  Poznają reguły, jakie rządzą mediami oraz zasady przygotowania konferencji prasowej, briefingu czy event PR. Blok poświęcony będzie zasadom redagowania materiałów PR, skutecznemu monitoringowi obecności firmy w mediach oraz pracy z kamerą.

IV Nowoczesne formy PR
Blok pokaże, jak wykorzystać potęgę mediów społecznościowych, by prowadzić dwustronną komunikację. Dzięki zajęciom słuchacze zrozumieją jak  internet zmienił public relations. Pojawienie się nowego konsumenta raz na zawsze zmieniło bowiem komunikację, wprowadzając na rynek nowe technologie i nową skuteczność.
- Nowy konsument.
- Komunikacja na Facebooku: strategiczne zarządzanie stroną, algorytmy; mierzenie skuteczności działań prowadzonych w serwisie; komunikacja wizualna; transmisja na żywo; reklamy; regulamin.
- Instagram – wprowadzenie do aplikacji; jak firma może ją wykorzystywać do komunikacji.
- Kod Youtube – mechanika serwisu, pozycjonowanie, strategie wykorzystywania.
- LinkedIn i Slideshare.
- Social selling.


V PR pracownika = PR firmy
Budowanie zespołu oraz coaching w praktyce. Celem modułu jest podnoszenie osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z komunikacją.
Prawidłowa współpraca między członkami zespołu stanowi jeden z kluczowych czynników wpływających na jego efektywność. Wykorzystując takie narzędzia jak coaching czy gry zespołowe studenci popracują m.in. nad: budowaniem zespołu i efektywną komunikacją (wewnętrzną i zewnętrzną), postawami asertywnymi, rolą lidera w zespole, a także nad tym jak radzić sobie z komunikacja kryzysową oraz jak dawać pozytywny feedback (informację zwrotną).

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • ilość godzin dydaktycznych: 180 ( w tym przygotowanie do filmiku).

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie jednominutowego filmiku (głównie z własnym wizerunkiem, który to filmik jest wcieleniem się w zadanie PR-OWCA i będzie wykorzystany w social mediach). Filmik prezentowany jest na obronie i podlega ocenie komisji.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
 • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel. +48 666 347 889)

Wymagane dokumenty:

 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • kwestionariusz z e-rekrutacji - https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

3300 zł  

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 1750 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 475 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025