BIZNES I ZARZĄDZANIE - nauczanie przedmiotu w szkole - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli PEDAGOGIKA 2024/2025

Dostępne miasta:

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - BIZNES I ZARZĄDZANIE - nauczanie przedmiotu w szkole - studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli

OPIS I CELE KIERUNKU

BIZNES I ZARZĄDZANIE - nauczanie przedmiotu w szkole - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli 

Przedmiot „Biznes i Zarządzanie” od września 2023 roku będzie realizowany w szkołach ponadpodstawowych. Aktualnie nauczyciele prowadzący przedmiot „Podstawy przedsiębiorczości” nie posiadają właściwych uprawnień do prowadzenia ww przedmiotu bez odpowiednich kwalifikacji. Kierunek „Biznes i zarządzanie” jest odpowiedzią na rynkowe zapotrzebowanie w tym obszarze. Jego celem jest poszerzenie wiedzy w zakresie ogólnie pojętego biznesu, otoczenia organizacyjnego oraz kształtowania postaw przywódczych w kontekście dynamiki zmian technologiczno – ekonomiczno – społecznych. Zmieniający się świat i oczekiwania społeczne wobec wszechobecnego biznesu, wymagają nowych postaw i zachowań organizacyjnych, które będą przyczyniały się do szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju. Koncepcja „Life long learningu” w kontekście zarządzania i biznesu wydaje się dzisiaj podstawową kompetencją, pozwalającą kształtować przyszłe pokolenia.

 

1. Kwalifikacje do prowadzenia nowego przedmiotu Biznes i zarządzanie w szkołach ponadpodstawowych

2. Poszerzenie wiedzy w zakresie nowych trendów w obszarach biznesu i zarządzania

3. Kontakt ze specjalistami w zakresie zarządzania

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia podyplomowe kwalifikacyjne adresowane są do osób z uprawnieniami nauczycielskimi, dla absolwentów studiów wyższych na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie.

 Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymają uprawnienia w postaci formalnych kwalifikacji do kształcenia (prowadzenia zajęć) z biznesu i zarządzania w szkole ponadpodstawowej oraz innych, pokrewnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w szkole ponadpodstawowej.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

Dr Paweł Kuźbik – opiekun i wykładowca (podyplomowe@san.edu.pl)

Od 2005 roku wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor wielu publikacji naukowych. Współzałożyciel i były prezes Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania. Trener biznesu współpracujący z firmami z różnych branż. Od 2017 roku członek międzyuczelnianego projektu badawczego w projekcie “CSR klubów sportowych w Polsce.” Od 2012 r. członek Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Mgr Wiktoria Kaleta - opiekun i wykładowca (podyplomowe@san.edu.pl

Absolwentka kierunku ZZL - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, mediator, nauczyciel. Angażuje ludzi, aby patrzyli na zarządzanie zespołem z pozycji partnerstwa jednocześnie motywując do kreatywnego działania. Rozszerza dziedzinę zarządzania o pr, social media i aktywne promowanie firmy. Ze względu na to, że dzisiejszy dyrektor/kierownik/szef powinien aktywnie promować firmę we współczesnych mediach. Doświadczenie w pracy nauczyciela wykorzystuje, aby słuchacze mogli zapoznać się z kierunkiem od strony praktycznej.

Dr hab. Beata Glinkowska (Prof. UŁ)
Dr hab. Edyta Gwarda Gruszczyńska (Prof. UŁ)
Dr hab. Izabela Bednarska - Wnuk
Dr Paweł Kuźbik
Dr Mariusz Woźniakowski
Dr Anna Wronka
Mgr Wiktoria Kaleta

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

1. Semestr – 120 godzin
2. Semestr – 120 godzin
3. Semestr – 110 godzin
+ 60 godzin praktyk – realizowane we własnym zakresie przez słuchacza po zatwierdzeniu placówki przez opiekuna

praktyki są realizowane przez słuchaczy we własnym zakresie. Należy uzyskać zgodę opiekuna na realizację ich w danej placówce. Praktyki związane są z prowadzeniem dzienniczka praktyk - dokument jest wydawany elektronicznie w trakcie trzeciego semestru.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia – zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli – trwają 3 semestry 

system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele), jest możliwość ustalenia z grupą zajęć on-line w tygodniu od godziny 17:00 na Teamsie w kontakcie z wykładowcą on-line
zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
liczba godzin: 350 h + praktyki

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagane od kandydata ukończenie minimum I stopnia studiów. Dodatkowe wymagania: przygotowanie pedagogiczne (studia dla osób posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne).

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

  • skan dyplomu ukończenia studiów,
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
  • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
  • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel. +48 666 347 889)

Wymagane dokumenty:

  • ksero dyplomu ukończenia studiów,
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
  • kwestionariusz z e-rekrutacji - https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
  • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce:  DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

4700 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2500 zł

CENA ZA STUDIA- OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 650 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025