Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH -MENADŻER CENTRUM LOGISTYCZNEGO

OPIS I CELE KIERUNKU

Studia Podyplomowe Menedżer Centrum Logistycznego rozwijają kompetencje menedżerskie w zarządzaniu logistyką i łańcuchami dostaw oraz magazynem i centrum logistycznym.

Merytoryczny program – łączący światową wiedzę teoretyczną z doświadczeniami praktycznymi.

Praktyczne umiejętności – rozwój wiedzy merytorycznej, kompetencji przywódczych.

Renomowana kadra – najlepsi wykładowcy i menedżerowie – eksperci w obszarach swoich kompetencji

1. Merytoryczna wiedza kompleksowo obejmująca problematykę zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw oraz wiedza dotycząca magazynowania w konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym.
2. Analiza zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych i menadżerskich stosowanych w zarządzaniu centrum logistycznym (dystrybucyjnym)
3. Interesujące analizy przypadków, dyskusje i przykłady praktyczne.
4. Bezcenne relacje z innymi słuchaczami stymulujące dalszy rozwój zawodowy,
5. Możliwość pracy w nowoczesnych centrach dystrybucyjnych rozwijających się bardzo dynamicznie na dzisiejszym rynku usług logistycznych.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia Podyplomowe Menedżer Centrum Logistycznego adresowane są do praktyków gospodarczych pragnących poznać i pogłębić wiedzę oraz umiejętności menedżerskie z zakresu zarządzania logistyką, łańcuchami dostaw i centrami logistycznymi a także umiejętności tzw. miękkie. W szczególności zapraszamy:
• menedżerów zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zarządzania logistyką w obszarze magazynowania,
• zarządzających z firm logistycznych, spedytorskich, transportowych, składowych i kurierskich,
• zarządzających pragnących rozszerzyć swą wiedzę z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw,
• koordynatorów, analityków i specjalistów w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Michał Tumielewicz
- doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu,
- absolwent Wydziału Logistyki WSO w Poznaniu.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

• Logistyka i łańcuchy dostaw,
• Transport i magazynowanie,
• Obsługa klienta,
• Zarządzanie łańcuchami dostaw – planowanie, rekonfiguracja, zarządzanie ryzykiem, pomiar efektywności,
• Analiza kosztów i korzyści w logistyce,
• Technologie i platformy cyfrowe w logistyce i procesach łańcucha dostaw,
• Istota i zadania magazynu w systemie logistycznym,
• Funkcjonowanie centrum logistycznego,
• Wyposażenie magazynów wielkopowierzchniowych,
• Technologia i organizacja prac magazynowych w centrum logistycznym,
• Koszty związane z funkcjonowaniem innowacyjnego centrum logistycznego,
• Bezpieczeństwo magazynów ,
• Kompetencje menedżera logistyki i łańcucha dostaw.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180 ( w tym seminarium/projekt).

Zajęcia prowadzone są za pomocą wykładu oraz ćwiczeń w trybie hybrydowym. Ważnym elementem zajęć jest prezentacja przykładów przez prowadzących oraz wzajemna wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów.
Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego.

 

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
 • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel. +48 666 347 889)

Wymagane dokumenty:

 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • kwestionariusz z e-rekrutacji - https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

4000 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 550 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025