Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - LOGISTYKA W BEZPIECZEŃSTWIE PAŃSTWA

 

OPIS I CELE KIERUNKU

Studia podyplomowe LOGISTYKA W BEZPIECZEŃSTWIE PAŃSTWA stanowią przygotowanie do realizowania zadań w komórkach logistycznych Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej oraz innych instytucjach prowadzących działalność w obszarach zabezpieczenia logistycznego materiałowego, technicznego, remontowego oraz inwestycyjnego w ramach postępowań administracyjnych.
Podstawowym celem jest przygotowanie słuchaczy do objęcia stanowisk logistycznych w strukturach wojskowych oraz cywilnych instytucjach logistycznych związanych z bezpieczeństwem państwa, a także w innych, pokrewnych instytucjach służb mundurowych.


Główny nacisk skierowany jest na znajomość procedur w zakresie umiejętności organizacji i realizacji logistyki wojskowej w okresie pokoju i wojny oraz logistyki humanitarnej realizowanej przez Siły Zbrojne w sytuacjach różnych zagrożeń, takich jak: pożary, powodzie, wypadki, katastrofy drogowe itp.
Ponadto, dla zapewnienia wysokiej efektywności kształcenia, w wyniku upraktycznienia zajęć, słuchacze zdobędą niezbędne umiejętności praktyczne w zakresie kierowania procesami logistycznymi.
Interesujące analizy przypadków, dyskusje i przykłady praktyczne.
Bezcenne relacje z innymi słuchaczami stymulujące dalszy rozwój zawodowy.
Merytoryczny program – łączący wiedzę teoretyczną z doświadczeniami praktycznymi.
Praktyczne umiejętności – rozwój wiedzy merytorycznej, kompetencji przywódczych.
Renomowana kadra – najlepsi wykładowcy – eksperci w obszarach swoich kompetencji

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia podyplomowe przeznaczone są dla mundurowych oraz cywilnych pracowników służb, pracujących w pionach i komórkach logistycznych opowiadających za zaopatrzenie, magazynowanie i dystrybucję dóbr istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem państwa. Studia są także ofertą dla pracowników komórek logistycznych, którzy  swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić o aktualną wiedzę o rozwoju logistyki oraz osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką.

Adresatami studiów mogą być także przedstawiciele kadry, osoby zainteresowane samodoskonalenie i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Michał Tumielewicz
- doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu,
- absolwent Wydziału Logistyki WSO w Poznaniu,
- absolwent wielu kursów i szkoleń w zakresie logistyki wojskowej,
- posiada doświadczenie w służbie wojskowej na stanowiskach związanych z logistyką

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

• Wstęp do logistyki
• Infrastruktura logistyczna
• Logistyczna infrastruktura krytyczna
• Systemy logistyczne w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa.
• System logistyczny Sił Zbrojnych RP
• Podsystem zaopatrywania w Siłach Zbrojnych RP
• Podsystem techniczny w Siłach Zbrojnych RP
• Transport wojskowy
• Zabezpieczenie medyczne
• Logistyczne regulacje prawne wojsk własnych i sojuszniczych, CIMIC i HNS
• Logistyka Polskich Kontyngentów Wojskowych
• Logistyka humanitarna
• Logistyka w działaniach antykryzysowych
• Zabezpieczenie logistyczne działań policji
• Zabezpieczenie logistyczne działań Straży Pożarnej
• Logistyka imprez masowych
• Zamówienia publiczne
• Seminarium dyplomowe
• Praca dyplomowa
• Egzamin końcowy

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180

Zajęcia prowadzone są za pomocą wykładu oraz ćwiczeń w trybie hybrydowym. Ważnym elementem zajęć jest prezentacja przykładów przez prowadzących oraz wzajemna wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów.
Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
 • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (666 347 889; +48 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

 

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

4500 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2350 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 625 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025