Dostępne miasta: Łódź

OPIS I CELE KIERUNKU

PROGRAMOWANIE APLIKACJI FRONTEND

Studia podyplomowe mają na celu zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technologiami webowymi. Studia podyplomowe mają na celu zdobycie praktycznych umiejętności programowania nowoczesnych aplikacji webowych - po stronie przeglądarki (tj. frontend). Charakter praktyczny studiów, oparty jest o programowanie aplikacji webowych - mini projektów IT. Projekty tworzone zostaną z wykorzystaniem używanych w praktyce IT -  bibliotek i frameworków np. Angular w aktualnej wersji (twórca biblioteki: Google). Na studiach można nauczyć się programować w języku Javascript (JS) i Typescript (TS).

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia podyplomowe skierowane są dla osób, które chcą rozpocząć karierę w branży IT w zakresie programowania frontendu.  Zalecana jest znajomość podstaw programowania w jakimkolwiek języku programowania.

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę praktyczną z zakresu programowania aplikacji internetowych w zakresie frontendu (programowanie po stronie przeglądarki  internetowej tj. klienta). Będą potrafili zaprogramować projekty aplikacji webowych z wykorzystaniem Javascript i Angular. Absolwenci będą znać także dobre praktyki programistyczne i wytyczne tworzenia nowoczesnych rozwiązań aplikacji internetowych.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

mgr inż. Grzegorz Mazur (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych na Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Nowoczesne technologie Webowe i Mobilne) oraz  studiów podyplomowych (Android i iOS) na Politechnice Wrocławskiej.

Pracował w korporacjach międzynarodowych a także w mniejszych firmach tworzących oprogramowanie. Posiada również doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i praktycznym szkoleniu ludzi dorosłych. Prowadzi szkolenia od 6 lat (w tym w IT od 4 lat). Właściciel firmy szkoleniowej od 4 lat. Zainteresowania zawodowe to: tworzenie aplikacji webowych, mobilnych oraz testowanie oprogramowania. Zwolennik praktycznych webowych rozwiązań do nauczania umiejętności IT w oparciu o livecoding i warsztaty.

Wykładowcy:

mgr inż. Marcin Dłubis

Absolwent Politechniki Śląskiej, obecnie z sukcesem prowadzący własną działalność, tworzący zarówno dla małych, jak i dużych firm. W swojej pracy skupia się głównie na tworzeniu aplikacji internetowych (używając JavaScript oraz frameworków takich jakich Angular2) oraz aplikacji mobilnych (z wykorzystaniem Ionic lub Phonegap). Programuje z wytycznymi ECMAScript 6. Autor kursu front-end dla jednej z ogólnopolskich firm uczących programowania. W przeszłości prowadzący kursy programowania z użyciem robotów.

mgr inż. Mateusz Czardybon
Absolwent Politechniki Śląskiej o kierunku Automatyka i Robotyka. Team leader, senior fullstack, programujący głównie w JavaScript (z wykorzystaniem frameworka Angular) oraz w technologii .NET. Tworzy oprogramowanie dla globalnego lidera z branży ecommerce oraz pomaga innym w nauce Angulara szkoląc na studiach podyplomowych informatycznych.

 

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

 1. Wprowadzenie do frontendu 
 2. HTML5 oraz CSS3 oraz multimedia
 3. Preprocesor SASS/LESS 
 4. Technologia RWD (Responsive Web Design) 
 5. Programowania w języku JavaScript - podstawy 
 6. Repozytorium GITHUB i system kontroli wersji GIT  
 7. Usprawnienie pracy programisty i baza danych  
 8. Gulp/webpack  - automatyzacja pracy 
 9. Zaawansowane programowanie w Javascript (Ecma script) i nowsze (ES6+) 
10. Projekt ćwiczeniowy aplikacji 
11. MongoDB 
12. Wykorzystanie JS do tworzenia aplikacji mobilnych
13. Wstęp do tworzenia aplikacji mobilnych (ionic/phonegap) 
14. Programowanie aplikacji Android/iOS z wykorzystaniem JavaScript  - projekt  
15. Biblioteka Angular (Google) 
15. Angular (aktualna wersja) – wprowadzenie do koncepcji 
16. Typescript dla Angular 
17. Projekt ćwiczeniowy – programowanie aplikacji z wykorzystaniem Angular 
18. Testy zaliczeniowe i prezentacja projektów aplikacji 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry, 
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180 ( w tym seminarium/projekt). 

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Do zaliczenia studiów konieczne jest przygotowanie projektu i jego obrona.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm) ,
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DLA SŁUCHACZA/DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DLA SŁUCHACZA/DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

4300 zł

CENA ZA STUDIA -2 RATY

2 x 2250 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 10 M-CY

10 x 470 zł

1 KROK
 1. Wypełnij nasz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/KONTAKTOWY 

Pamiętaj, aby w treści formularza wpisać kierunek studiów podyplomowych!

2 KROK

2. Gdy uzyskamy wymaganą liczbę chętnych kandydatów na ten kierunek, to powiadomimy Cię mailowo o dalszych krokach związanych ze złożeniem dokumentów, które znajdziesz w zakładce: DLA SŁUCHACZA/DOKUMENTY

3 KROK

3. Dokonaj pełnej rekrutacji wchodząc na e-rekrutacja.san.edu.pl

 

Jeśli masz pytania - skontaktuj się z nami!

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ

ZARZĄDZANIE 2021/22

BEZPIECZEŃSTWO 2021/22

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2021/22

POMOC SPOŁECZNA 2021/22

PEDAGOGIKA 2021/22

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2021/22

IT (FRONTEND) 2021/22

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2021/22