ROBOTYKA MOBILNA: PROJEKTOWANIE, IMPLEMENTACJA I UTRZYMANIE SYSTEMÓW AMR/AGV IT (FRONTEND) 2024/2025

Dostępne miasta:

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - ROBOTYKA MOBILNA: PROJEKTOWANIE, IMPLEMENTACJA I UTRZYMANIE SYSTEMÓW AMR/AGV

OPIS I CELE KIERUNKU

ROBOTYKA MOBILNA: PROJEKTOWANIE, IMPLEMENTACJA I UTRZYMANIE SYSTEMÓW AMR/AGV

Zwiększenie szans na zatrudnienie: W dzisiejszych czasach, gdy wiele przedsiębiorstw wdraża autonomiczne roboty mobilne, posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu robotyki mobilnej w logistyce jest dużym atutem na rynku pracy. Studia podyplomowe w tym zakresie pozwolą na zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które mogą pomóc w zdobyciu pracy w firmach zajmujących się logistyką, produkcją lub robotyką.

Rozwój kariery: Posiadanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu robotyki mobilnej w logistyce może przyspieszyć rozwój kariery w firmach, które wdrażają takie rozwiązania. Absolwenci studiów podyplomowych w tym zakresie mogą awansować na stanowiska menedżerskie lub specjalistyczne, gdzie będą odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie systemów robotycznych w firmie.

Rozwój nowych rozwiązań i technologii: Absolwenci studiów podyplomowych dotyczących robotów mobilnych w logistyce mogą również działać jako innowatorzy i kreatorzy nowych rozwiązań w tej dziedzinie. Posiadając wiedzę i umiejętności z zakresu robotyki mobilnej, mogą projektować i wdrażać autonomiczne systemy transportowe w firmach lub pracować nad rozwojem nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań związanych z robotyką mobilną w logistyce.

 

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami studiów podyplomowych dotyczących robotów mobilnych mogą być:
1. Osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim lub magisterskim, chcące się dalej specjalizować w branży logistycznej, produkcyjnej lub robotycznej.
2. Osoby zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu robotyki mobilnej w logistyce, której znaczenie w ostatnich latach znacznie wzrosło.
3. Osoby pracujące w przedsiębiorstwach, które wdrażają autonomiczne systemy transportowe, a także menedżerowie i specjaliści z branży logistycznej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie robotyki mobilnej i innych innowacyjnych technologii wykorzystywanych w logistyce.
Studia podyplomowe mogą także być też ciekawą opcją dla osób, które chcą zmienić branżę w jakiej działają.


1. Branża logistyczna: Absolwenci mogą pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, wdrażających autonomiczne systemy transportowe, gdzie będą odpowiedzialni za projektowanie, implementację i nadzór nad tymi systemami.
2. Branża produkcyjna: Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie będą odpowiedzialni za projektowanie i wdrażanie autonomicznych systemów transportowych i manipulacyjnych w zakładach produkcyjnych.
3. Branża robotyczna: Absolwenci mogą pracować w firmach zajmujących się projektowaniem, produkcją i wdrażaniem robotów mobilnych w logistyce, gdzie będą odpowiedzialni za projektowanie, rozwój i nadzór nad takimi systemami.
4. Inżynieria i badania: Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się badaniami i rozwojem nowych technologii związanych z robotyką mobilną w logistyce, gdzie będą odpowiedzialni za projektowanie, testowanie i rozwój nowych rozwiązań technologicznych.

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

Bogumił Zięba (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Prezes spółki Inovatica, absolwent Politechniki Łódzkiej, od 2008 rozwija firmę pod nazwą Inovatica. Firma w ciągu zaledwie kilku lat osiągnęła duży rozgłos oraz stała się cenionym partnerem na rynku IT w Polsce i USA. Od początku Inovatica stawiała na innowacje z tego też względu posiada własny dział badawczy B+R, który realizuje unikalne projekty w dziedzinie automatyzacji procesów przemysłowych, internetu rzeczy, czy usług geolokalizacyjnych. Bogumił Zięba według Res Publica, Google, Visegrad Fund i The Financial Times (Laureat nagrody New Europe 100 z 2016 roku) jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi zmieniających środowisko biznesowe.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

 1. Wprowadzenie do robotów mobilnych AMR/AGV
2. Podstawy robotyki
3. Podstawy automatyki i sterowania ruchem robota
4. Algorytmy planowania ruchu robota
5. Programowanie w językach C++
6. System operacyjny robotów: ROS – Robot Operating System
7. Nawigacja wewnętrzna robota oparta o algorytmy SLAM
8. Systemy sensoryczne i wizyjne dla robotów mobilnych
9. Projektowanie i budowa robotów mobilnych
10. Zarządzanie i koordynacja ruchem floty robotów mobilnych
11. Systemy bezpieczeństwa i normy dla robotów mobilnych
12. Technologie łączności bezprzewodowej dla robotów mobilnych
13. Systemy zasilania robotów mobilnych
14. Algorytmy uczenia maszynowego
15. Praktyki z robotami mobilnymi
16. Wdrażanie i utrzymanie robotów mobilnych w produkcji
17. Robotyka mobilna w logistyce i magazynowaniu
18. Projektowanie i symulacja procesu transportu wewnętrznego opartego o roboty mobilne
19. Zastosowania robotów mobilnych w różnych gałęziach przemysłu
20. Praca dyplomowa/ projekt badawczy

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry, 
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180 ( w tym seminarium/projekt). 

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Do zaliczenia studiów konieczne jest przygotowanie projektu/pracy i jego/jej obrona.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
 • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel. +48 666 347 889)

Wymagane dokumenty:

 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • kwestionariusz z e-rekrutacji - https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

4500 ZŁ  

CENA ZA STUDIA -2 RATY

2 x 2400 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 625 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025