Dostępne miasta: Łódź

Zajęcia na kierunku Rachunkowość Finansowa i Podatkowa odbędą się w salach/na miejscu. W przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych (w salach) ze względu na sytuację epidemiczną - Covid-19, zajęcia odbędą się w 100% zdalnie.

ZAPISZ SIĘ NA DZIEŃ OTWARTY

OPIS I CELE KIERUNKU

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I PODATKOWA

Celem zasadniczym studiów podyplomowych jest:
1. Dokształcanie (doskonalenie) zawodowe pracowników służb finansowo- księgowych oraz osób pełniących samodzielne funkcje w przedsiębiorstwach, sektorze finansów publicznych, w tym w Gminach, Urzędach skarbowych, pracowników biur rachunkowych.
2. Przygotowanie do zawodu księgowego, gł. księgowego
3. Przygotowanie do rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, w aspekcie licznych zmian przepisów prawa bilansowego i podatkowego.
4. Umożliwienie odbycia praktyki zawodowej w Biurze Rachunkowym ( dla osób które wyrażą zgodę) i zdobycie wysokich umiejętności praktycznych.
Program zawiera 265 godz. w tym 85 godzin „Rachunkowości finansowej i 75 godzin „Rachunkowości podatkowej (VAT, PIT, CIT), w tym wykłady i ćwiczenia.
W rachunkowości finansowej wiedza ukierunkowana jest na teorię rachunkowości ( Zespoły kont od 0 ÷ 8 ), szczególnie dokumentowanie i ewidencję operacji gospodarczych, w tym rachunek kosztów, rzetelne sporządzenie sprawozdania finansowego, korekty sprawozdania itp.
Rachunkowość podatkowa, ściśle związana z prowadzeniem rozliczeń podatkowych z tytułu VAT (min. nowego JPK_VAT) oraz rozliczeń podatkowych z tytułu CIT i PIT. Materiały pomocnicze oraz liczne książki autorskie pozwalają nabyć umiejętności i kompetencje słuchaczom studiów podyplomowych na kierunku „Rachunkowość finansowa i podatkowa”.
Zajęcia odbywają się w szczególnych warunkach partnerstwa i życzliwości, a prowadzący wykłady i ćwiczenia to osoby z dużym bagażem praktyki, autorytety z zakresu prawa gospodarczego, karnego, prowadzenia ksiąg.

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia niewystarczającej wiedzy merytorycznej – uzupełniamy wiedzę bez pobierania dodatkowych opłat. 

WAŻNA INFORMACJA:
Szanowni Państwo!
W Dzienniku Gazeta Prawna nr 113 z dnia 12 czerwca 2019 roku ukazał się artykuł p. Agnieszki Pokojskiej pt. "Deregulacja w tył zwrot", w którym autorka wskazała, że "dla prowadzących biura rachunkowe będą obowiązywać certyfikaty". Wynika to z faktu, że deregulacja spowodowała obniżenie jakości usług księgowych m.in. w zakresie rozliczeń podatkowych. Wzrosła również ilość spraw w procesach karnych w sprawach gospodarczych z zakresu rachunkowości i podatków. Należy zatem oczekiwać, iż Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów przygotuje niebawem odpowiednie nowelizacje prawne przepisów. Wskazuje się również na konieczność dokształcania księgowych, głównych księgowych - co w obliczu licznych zmian przepisów prawa bilansowego i podatkowego - jest obiektywną koniecznością i zapewni rzetelność rozliczeń podatkowych i rzetelność prowadzenia ksiąg. W tej sytuacji nie mogę wykluczyć korekty programu tak, aby przygotować Słuchaczy studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk do nowych wyzwań programowych i uzyskania "certyfikatu".
Z poważaniem
dr A. Jackiewicz

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Oferta studiów kierowana jest przede wszystkim do pracowników biur rachunkowych, księgowych, absolwentów studiów, którzy pragną uzupełnić wiedzę i samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe, pracowników działu księgowości sektora finansów publicznych oraz bankowości.
 

Prowadzący zajęcia powinni przekazywać wiedzę oraz kształtować umiejętności dotyczące:
rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
rozwiązywania kluczowych i trudnych problemów w podatku VAT, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, przepisach ZUS, itp.;
zasad występowania o interpretacje podatkowe, ZUS, itp.;
nawyków analizy zmian przepisów i dostępnych obszarów ich analizy (Internet, czasopisma, wyroki WSA i NSA, ETS);
zgłębiania zagadnień prawa wspólnotowego, w tym wyroków ETS i jego orzecznictwa;
zasad kontroli podatkowej (celno -skarbowej) i pisania odwołań;
oddziaływania na postęp efektywności działalności przedsiębiorstwa poprzez znajomość rachunku kosztów i zasad jego analizy;
opracowania polityki rachunkowości, zasad obiegu dokumentów i dowodów księgowych, rzetelnego sporządzania sprawozdania finansowego i jego analizy;
ustawicznego podwyższania kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych poświęconych aktualizacji wiedzy ekonomiczno-finansowej oraz aktywne uczestnictwo w Kole Naukowym Rachunkowości Finansowej i Podatkowej „Orły rachunkowości” przy Zakładzie Finansów i Rachunkowości SAN w Łodzi.
  

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

Dr n. ekon. Andrzej Jackiewicz - Opiekun merytoryczny (email: podyplomowe@san.edu.pl)

Wieloletni Kierownik Katedry Rachunkowości SAN i kierownik Studiów podyplomowych. Prowadził własną firmę w zakresie edukacji ekonomiczno-księgowej, pełnił obowiązki kontrolera wewnętrznego przez wiele lat w SP ZOZ, był radnym i członkiem Komisji Finansów i Komisji Rewizyjnej w Gminie. Wyznaczony przez Rektora i wystąpił w procesach karnych w sprawach gospodarczych z zakresu rachunkowości jako biegły w sprawach sądowych. Prowadził wykłady z rachunkowości finansowej i podatkowej, audytu, prowadzenia ksiąg. Jest autorem lub pierwszym współautorem wielu książek z rachunkowości  finansowej i podatkowej. Wypromował wielu studentów studiów licencjackich i magisterskich, pełniących odpowiedzialne funkcje księgowych, gł. księgowych w wielu firmach i sektorze publicznym. Rzetelną wiedzę i życzliwość w nauczaniu traktuje priorytetowo.

Mgr Małgorzata Domańska
Skarbnik Gminy Ozorków, jako praktyk prezentuje wiedzę i buduje kompetencje zawodowe poprzez prezentację problematyki finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz na studiach podyplomowych SAN. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w katedrze Finansów i Rachunkowości w zakresie rachunkowości, rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, podatku VAT, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, rachunkowości budżetowej, audytu wewnętrznego oraz kontroli zarządczej. Doktorantka Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji w zakresie finansów publicznych i rachunkowości finansowej. Treść przekazywanej wiedzy wiąże z aspektami praktycznymi, co wynika z charakteru zajmowanego stanowiska.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

DNI OTWARTE 2021

POMOC SPOŁECZNA 2021/22

SZKOLENIA 2021/2022

ZARZĄDZANIE 2021/22

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2021/22

PEDAGOGIKA 2021/22

BEZPIECZEŃSTWO 2021/22

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2021/22

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2021/22

IT (FRONTEND) 2021/22