Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I PODATKOWA

Zajęcia na kierunku Rachunkowość Finansowa i Podatkowa odbędą się w salach/na miejscu. W przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych (w salach) ze względu na sytuację epidemiczną - Covid-19, zajęcia odbędą się w 100% zdalnie.

OPIS I CELE KIERUNKU

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I PODATKOWA

Celem zasadniczym studiów podyplomowych jest:
1. Dokształcanie (doskonalenie) zawodowe pracowników służb finansowo- księgowych oraz osób pełniących samodzielne funkcje w przedsiębiorstwach, sektorze finansów publicznych, w tym w Gminach, Urzędach skarbowych, pracowników biur rachunkowych.
2. Przygotowanie do zawodu księgowego, gł. księgowego
3. Przygotowanie do rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, w aspekcie licznych zmian przepisów prawa bilansowego i podatkowego.
4. Umożliwienie odbycia praktyki zawodowej w Biurze Rachunkowym ( dla osób które wyrażą zgodę) i zdobycie wysokich umiejętności praktycznych.
Program zawiera 265 godz. w tym 85 godzin „Rachunkowości finansowej i 75 godzin „Rachunkowości podatkowej (VAT, PIT, CIT), w tym wykłady i ćwiczenia.
W rachunkowości finansowej wiedza ukierunkowana jest na teorię rachunkowości ( Zespoły kont od 0 ÷ 8 ), szczególnie dokumentowanie i ewidencję operacji gospodarczych, w tym rachunek kosztów, rzetelne sporządzenie sprawozdania finansowego, korekty sprawozdania itp.
Rachunkowość podatkowa, ściśle związana z prowadzeniem rozliczeń podatkowych z tytułu VAT (min. nowego JPK_VAT) oraz rozliczeń podatkowych z tytułu CIT i PIT. Materiały pomocnicze oraz liczne książki autorskie pozwalają nabyć umiejętności i kompetencje słuchaczom studiów podyplomowych na kierunku „Rachunkowość finansowa i podatkowa”.
Zajęcia odbywają się w szczególnych warunkach partnerstwa i życzliwości, a prowadzący wykłady i ćwiczenia to osoby z dużym bagażem praktyki, autorytety z zakresu prawa gospodarczego, karnego, prowadzenia ksiąg.

 

 

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Oferta studiów kierowana jest przede wszystkim do pracowników biur rachunkowych, księgowych, absolwentów studiów, którzy pragną uzupełnić wiedzę i samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe, pracowników działu księgowości sektora finansów publicznych oraz bankowości.
 

Prowadzący zajęcia powinni przekazywać wiedzę oraz kształtować umiejętności dotyczące:
rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
rozwiązywania kluczowych i trudnych problemów w podatku VAT, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, przepisach ZUS, itp.;
zasad występowania o interpretacje podatkowe, ZUS, itp.;
nawyków analizy zmian przepisów i dostępnych obszarów ich analizy (Internet, czasopisma, wyroki WSA i NSA, ETS);
zgłębiania zagadnień prawa wspólnotowego, w tym wyroków ETS i jego orzecznictwa;
zasad kontroli podatkowej (celno -skarbowej) i pisania odwołań;
oddziaływania na postęp efektywności działalności przedsiębiorstwa poprzez znajomość rachunku kosztów i zasad jego analizy;
opracowania polityki rachunkowości, zasad obiegu dokumentów i dowodów księgowych, rzetelnego sporządzania sprawozdania finansowego i jego analizy;
ustawicznego podwyższania kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych poświęconych aktualizacji wiedzy ekonomiczno-finansowej oraz aktywne uczestnictwo w Kole Naukowym Rachunkowości Finansowej i Podatkowej „Orły rachunkowości” przy Zakładzie Finansów i Rachunkowości SAN w Łodzi.
  

Dr n. ekon. Andrzej Jackiewicz - Opiekun merytoryczny (email: podyplomowe@san.edu.pl)

Wieloletni Kierownik Katedry Rachunkowości SAN i kierownik Studiów podyplomowych. Prowadził własną firmę w zakresie edukacji ekonomiczno-księgowej, pełnił obowiązki kontrolera wewnętrznego przez wiele lat w SP ZOZ, był radnym i członkiem Komisji Finansów i Komisji Rewizyjnej w Gminie. Wyznaczony przez Rektora i wystąpił w procesach karnych w sprawach gospodarczych z zakresu rachunkowości jako biegły w sprawach sądowych. Prowadził wykłady z rachunkowości finansowej i podatkowej, audytu, prowadzenia ksiąg. Jest autorem lub pierwszym współautorem wielu książek z rachunkowości  finansowej i podatkowej. Wypromował wielu studentów studiów licencjackich i magisterskich, pełniących odpowiedzialne funkcje księgowych, gł. księgowych w wielu firmach i sektorze publicznym. Rzetelną wiedzę i życzliwość w nauczaniu traktuje priorytetowo.

Mgr Małgorzata Domańska
Skarbnik Gminy Ozorków, jako praktyk prezentuje wiedzę i buduje kompetencje zawodowe poprzez prezentację problematyki finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz na studiach podyplomowych SAN. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w katedrze Finansów i Rachunkowości w zakresie rachunkowości, rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, podatku VAT, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, rachunkowości budżetowej, audytu wewnętrznego oraz kontroli zarządczej. Doktorantka Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji w zakresie finansów publicznych i rachunkowości finansowej. Treść przekazywanej wiedzy wiąże z aspektami praktycznymi, co wynika z charakteru zajmowanego stanowiska.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

 1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)
 2. Rachunkowość finansowa
 3. Rachunkowość zarządcza
 4. Analiza finansowa
 5. Ordynacja podatkowa
 6. Kontrola podatkowa
 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 8. Badanie sprawozdań finansowych
 9. Bank a przedsiębiorstwo
10. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
11. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
12. Podatek od towarów i usług
13. Prawo gospodarcze
14. Rozliczanie funduszy Unii Europejskiej
15. Prawne aspekty odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych
16. Egzamin (do którego będziecie Państwo przygotowani)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • liczba godzin zajęć teoretycznych: 125,
 • liczba godzin zajęć praktycznych: 145,
 • łączna liczba godzin: 270 ( w tym moduły).

Każdy zjazd – 20 godzin (2 x 10 godzin) - zjazdy sobotnio – niedzielne.

 

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra). 

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm) ,
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DLA SŁUCHACZA/DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DLA SŁUCHACZA/DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

3700 zł      

CENA ZA STUDIA- 2 RATY

2 x 1950 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 500 zł     

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

DNI OTWARTE

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

LIPEC MIESIĄCEM DZIAŁÓW: FINANSE I PSYCHOLOGIA

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ

AKCJA WOOOW DO 31 lipca 2022 2022

PSYCHOLOGIA 2022/2023

ZARZĄDZANIE 2022/2023

POMOC SPOŁECZNA 2022/2023

BEZPIECZEŃSTWO 2022/2023

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2022/2023

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2022/2023

PEDAGOGIKA 2022/2023

IT (FRONTEND) 2022/2023

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2022/2023