Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - BANKOWOŚĆ USŁUGOWA

OPIS I CELE KIERUNKU

Studia podyplomowe z zakresu bankowości usługowej, pomogą w zrozumieniu mechanizmów, funkcjonujących w systemie bankowym, znaczeniu i funkcji pełnionych przez banki komercyjne w gospodarce oraz przybliżą produkty, oferowane przez banki, zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej, której zasady funkcjonowania zostaną w sposób precyzyjny zaprezentowane.
Rola bankowości we współczesnym życiu społecznym i gospodarczym stale wzrasta. Szczególnie jest to widoczne w odniesieniu do bankowości elektronicznej, w ramach, której, oferowane są coraz to nowsze produkty, a znaczenie corporate i home banking zyskuje na znaczeniu zarówno w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, jak i w codziennym życiu gospodarstw domowych.

ADRESACI I SYLWETKA ABSOLWENTA

Oferta studiów jest skierowana do absolwentów studiów o profilu, zarówno ekonomicznym, jaki i technicznym. Do pracowników sektora bankowego oraz zarówno do osób zatrudnionych w nowoczesnych podmiotach gospodarczych, jak i do właścicieli przedsiębiorstw, którzy w praktyce, korzystają z usługowej bankowości.
 
 

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Paweł Trippner, Prof. SAN ( e-mail podyplomowe@san.edu.pl)

Doktor Paweł Trippner, Prof. SAN jest od 2005 roku doktorem nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii o specjalności finanse publiczne. Pracuje na stanowisku adiunkta w katedrze finansów i rachunkowości w Społecznej Akademii Nauk, managera kierunku studiów Finanse i Rachunkowość oraz przewodniczącego odwoławczej komisji stypendialnej. Od października 2013 roku pełni funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Pełni również funkcję starszego specjalisty w Dziale controllingu finansowego Społecznej Akademii Nauk.
Jest autorem ponad 70 publikacji na temat: zarządzania finansami przedsiębiorstw, ubezpieczeń społecznych, bankowości, rynków finansowych oraz uczestnikiem ponad 40 konferencji naukowych z zakresu finansów. Jest autorem 5 podręczników i skryptów akademickich. Jest redaktorem 11 zeszytów naukowych z serii Przedsiębiorczość i Zarządzanie (Entrepreneurship and Management).
Paweł Trippner jest promotorem blisko 600 prac licencjackich oraz magisterskich, obronionych na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk oraz w Brodnicy, Garwolinie i Londynie. Pełni funkcję sekretarza naukowego czasopisma „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (Entrepreneurship and Management). Jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji naukowej „Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości”, która odbywa się cyklicznie od 2012 roku w Garwolinie.

dr Mariusz Nyk

Doktor nauk ekonomicznych(Uniwersytet Łódzki), praktyk gospodarczy, specjalizuje sie w diagnozie, analizie i ocenie funkcjonowania podmiotów gospodarczych w obszarze efektywności systemów wynagrodzeń, kondycji ekonomicznej, pełni funkcje kuratora przedsiębiorstw, likwidatora, dokonuje wyceny pomiotów gospodarczych (biegły sądowy), konsultant dla instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie podatku vat, CIT, PIT, członek rad nadzorczych spółek
kapitałowych, doradca w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze MŚP.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

I
System bankowy – instytucje centralne, rodzaje banków. Regulacje instytucjonalno–prawne w zakresie funkcjonowania banków. Bank centralny – struktura organizacyjna, cele i zadania oraz instrumenty do realizacji polityki pieniężnej.
II
Nadzór bankowy – organizacja, zadania, regulacje nadzorcze. Systemy gwarantowania depozytów – cele i zasady gwarancji. Poza bankowe instytucje, wspierające funkcjonowanie systemu bankowego.
III
Strategie rozwoju i techniki zarządzania w bankach – istota segmentacji oraz metody kalkulacji dochodowości klientów. Podstawy kalkulacji finansowych. Marketing bankowy – cele oraz strategie marketingowe banków.
IV
Rodzaje operacji bankowych – w podziale na segmenty (pasywne, aktywne, pośredniczące). Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych i technologicznych w bankowości – rodzaje kanałów dystrybucji.
V
Geneza i rozwój bankowości elektronicznej. Produkty i usługi w ramach bankowości elektronicznej. Rozwój rynku kart debetowych i kredytowych. Home banking, corporate premium banking.
VI
Ryzyko i rodzaje przestępstw w bankowości elektronicznej. Pojecie, klasyfikacja, metody analizy i ograniczania ryzyka związanego z bankowością elektroniczną. Stosowane w praktyce metody zabezpieczania przed skutkami przestępczości internetowej.
VII
Ryzyko stopy procentowej i walutowej – istota, klasyfikacja, metody analizy oraz jego ograniczania. Ryzyko kredytowe – pojęcie, podział na indywidualne i portfelowe, metody i procedury oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych oraz korporacyjnych.
VIII
Dokumenty Komitetu Bazylejskiego w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności bankowej. Istota i regulacje Nowej Umowy Kapitałowej.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry, 
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 200 ( w tym seminarium/projekt).

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra). 

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
 • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel. +48 666 347 889)

Wymagane dokumenty:

 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • kwestionariusz z e-rekrutacji - https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

3600 zł


skorzystaj z promocji  - kliknij 

studiuj ten kierunek za 2800 zł - jak skorzystać ?

Napisz do nas maila na adres: podyplomowe@san.edu.pl lub zadzwoń 666 347 889

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 1900 zł = 3800 zł


skorzystaj z promocji  - kliknij 

studiuj ten kierunek za 2800 zł - jak skorzystać ?

Napisz do nas maila na adres: podyplomowe@san.edu.pl lub zadzwoń 666 347 889

 

PŁAĆ JEDYNE 200 ZŁ MIESIĘCZNIE ZA CZESNE W PROMOCJI NA 14 RAT 

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 500 zł = 4000 zł

skorzystaj z promocji  - kliknij 

studiuj ten kierunek za 2800 zł - jak skorzystać ?

Napisz do nas maila na adres: podyplomowe@san.edu.pl lub zadzwoń 666 347 889

 

PŁAĆ JEDYNE 200 ZŁ MIESIĘCZNIE ZA CZESNE W PROMOCJI NA 14 RAT 

 

 

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 14 RAT- PROMOCJA

14 x 300 zł = 4200 zł

 

skorzystaj z promocji  - kliknij 

studiuj ten kierunek za 2800 zł - jak skorzystać ?

Napisz do nas maila na adres: podyplomowe@san.edu.pl lub zadzwoń 666 347 889

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025