Dostępne miasta: Łódź
OPIS I CELE KIERUNKU

BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) to studia podyplomowe – zawodowe organizowane przez SAN . Ten kierunek cieszy się dużą popularnością wśród studentów.  Studia  skierowane są  do osób które zamierzają podjąć pracę w tym obszarze.  W czasie dwóch semestrów nauki  studenci uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające rozpocząć pracę w służbie bhp lub – po spełnieniu dodatkowych warunków- rozpocząć działalność gospodarczą  jako niezależny podmiot doradczy, ponieważ studia spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 Dz.U. nr 246. poz.2468 w sprawie służby BHP.

Studia trwają dwa semestry,  w wymiarze 186 godzin (wykłady, ćwiczenia, seminaria i projekt końcowy).  Kadrę dydaktyczną stanowią wyłącznie praktycy. Osoby zawodowo związane z obszarem który omawiają na zajęciach.

Celem studiów jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z  zakresu istoty bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zdobycie umiejętności organizacji zgodnych z wymogami prawa stanowisk pracy. Studia pozwolą na wyposażenie uczestników w umiejętności w zakresie praktycznego implementowania zdobytej wiedzy w środowisku firm sektora firm budowlanych, produkcyjnych i usługowych.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia podyplomowe BHP skierowane są do osób które zamierzają podjąć pracę w służbie bhp. Głownie do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową i zyskać znaczącą przewagę na bardzo konkurencyjnym  rynku pracy. Możliwość zdobywania wiedzy u osób bezpośrednio związanych z branżą i odnoszących w niej sukcesy jest bezcenna. Absolwent trafia na rynek pracy wyposażony w wiedzę – zgodnie z wymogami przedmiotu oraz w umiejętności jak tę wiedze stosować. Nowy zawód to nowa szansa na karierę.

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu studiów oraz w umiejętności interpersonalne niezbędne ze względu na charakter wykonywanych zadań. Dodatkowo w umiejętność współpracy z organami kontrolnymi ( PIP, PSP, PIS, SANEPID, Policja, Prokuratura …)

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

mgr Paweł Gut (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)


Główny specjalista BHP, certyfikowany przez CIOP i PIB jako ekspert ośrodka doradczego bhp, auditor wewnętrzny ISO norm serii 1800  ( Dekra), wieloletni wykładowca związany z Wydziałem Zarządzania UŁ oraz SAN. W przebiegu kariery zawodowej współpracował w obszarze zarządzania i edukacji m.in. z PKN Orlen, BP, PZU SA. W zakresie pełnienia obowiązków służby bhp zaangażowany przy Budowie Stadionu Narodowego, przy drogach ekspresowych S8, S14, S17. Jako trener i szkoleniowiec realizował projekty dla Castorama, Dell, P&G Gillette, ABB, Bombardier, Veolia, Orange, Kellog, Borga, UDT, Takeda, Cemex, K-flex, itd.  Prowadzi własną firmę konsultingową w zakresie bhp oraz ośrodek szkoleniowy. Klientami są firmy sektora budowlanego, produkcyjnego oraz usług btb z obszaru województwa łódzkiego. Autor opinii prawnych na potrzeby sądu.

mgr Krzysztof Oleczek

Z branżą BHP związany na wyłączność od 11 lat. W zakresie pełnienia obowiązków służby bhp zdobył doświadczenie  w firmach branży: medycznej, budowlanej,  transportowej,  gastronomicznej,  handlowej, w szwalniach i na stacjach paliw. Wieloletni wykładowca związany z Wydziałem Zarządzania UŁ oraz SAN  na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja interpersonalna, metodyka nauczania  dorosłych .  W przebiegu kariery zawodowej współpracował w obszarze  edukacji  z PKN Orlen.   Jako trener i szkoleniowiec realizował projekty dla: Seka,  Goodyear,   Kellogg Company,  PepsiCo,  Philips,  Bombardier,   Veolia,  Atlas,  ABB, PKN Orlen. Współpracuje z kilkoma ośrodkami szkoleniowymi dla których prowadzi szkolenia dla handlowców, agentów ubezpieczeniowych, bankowców,  pracowników działów marketingu w zakresie negocjacji, komunikacji interpersonalnej,  obsługi klientów, sposobów pozyskiwania nowych klientów.

mgr Anna Kmiecik

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Nadzorem nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zajmuje się od ponad 20 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie z praktycznym stosowaniem wymagań przepisów bhp na stanowiskach pracy. Jest wieloletnim wykładowcą studiów podyplomowych na kierunkach: bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

DNI OTWARTE 2021

POMOC SPOŁECZNA 2021/22

SZKOLENIA 2021/2022

ZARZĄDZANIE 2021/22

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2021/22

PEDAGOGIKA 2021/22

BEZPIECZEŃSTWO 2021/22

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2021/22

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2021/22

IT (FRONTEND) 2021/22