Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - BHP - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

OPIS I CELE KIERUNKU

BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) to studia podyplomowe – zawodowe organizowane przez SAN . Ten kierunek cieszy się dużą popularnością wśród studentów.  Studia  skierowane są  do osób które zamierzają podjąć pracę w tym obszarze.  W czasie dwóch semestrów nauki  studenci uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające rozpocząć pracę w służbie bhp lub – po spełnieniu dodatkowych warunków- rozpocząć działalność gospodarczą  jako niezależny podmiot doradczy, ponieważ studia spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 Dz.U. nr 246. poz.2468 w sprawie służby BHP.

Studia trwają dwa semestry,  w wymiarze 186 godzin (wykłady, ćwiczenia, seminaria i projekt końcowy).  Kadrę dydaktyczną stanowią wyłącznie praktycy. Osoby zawodowo związane z obszarem który omawiają na zajęciach.

Celem studiów jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z  zakresu istoty bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zdobycie umiejętności organizacji zgodnych z wymogami prawa stanowisk pracy. Studia pozwolą na wyposażenie uczestników w umiejętności w zakresie praktycznego implementowania zdobytej wiedzy w środowisku firm sektora firm budowlanych, produkcyjnych i usługowych.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia podyplomowe BHP skierowane są do osób które zamierzają podjąć pracę w służbie bhp. Głownie do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową i zyskać znaczącą przewagę na bardzo konkurencyjnym  rynku pracy. Możliwość zdobywania wiedzy u osób bezpośrednio związanych z branżą i odnoszących w niej sukcesy jest bezcenna. Absolwent trafia na rynek pracy wyposażony w wiedzę – zgodnie z wymogami przedmiotu oraz w umiejętności jak tę wiedze stosować. Nowy zawód to nowa szansa na karierę.

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu studiów oraz w umiejętności interpersonalne niezbędne ze względu na charakter wykonywanych zadań. Dodatkowo w umiejętność współpracy z organami kontrolnymi ( PIP, PSP, PIS, SANEPID, Policja, Prokuratura …)

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

mgr Paweł Gut (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)


Główny specjalista BHP, certyfikowany przez CIOP i PIB jako ekspert ośrodka doradczego bhp, auditor wewnętrzny ISO norm serii 1800  ( Dekra), wieloletni wykładowca związany z Wydziałem Zarządzania UŁ oraz SAN. W przebiegu kariery zawodowej współpracował w obszarze zarządzania i edukacji m.in. z PKN Orlen, BP, PZU SA. W zakresie pełnienia obowiązków służby bhp zaangażowany przy Budowie Stadionu Narodowego, przy drogach ekspresowych S8, S14, S17. Jako trener i szkoleniowiec realizował projekty dla Castorama, Dell, P&G Gillette, ABB, Bombardier, Veolia, Orange, Kellog, Borga, UDT, Takeda, Cemex, K-flex, itd.  Prowadzi własną firmę konsultingową w zakresie bhp oraz ośrodek szkoleniowy. Klientami są firmy sektora budowlanego, produkcyjnego oraz usług btb z obszaru województwa łódzkiego. Autor opinii prawnych na potrzeby sądu.

mgr Anna Kmiecik

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Nadzorem nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zajmuje się od ponad 20 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie z praktycznym stosowaniem wymagań przepisów bhp na stanowiskach pracy. Jest wieloletnim wykładowcą studiów podyplomowych na kierunkach: bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

Studia te spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 Dz.U. nr 246. poz.2468 w sprawie służby BHP

1. Zadania pracowników służby BHP.
 2. Elementy pomocy przedmedycznej.
 3. Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy.
 4. Zarządzanie procesami - wprowadzenie.
 5. Ocena i analiza ryzyka zawodowego.
 6. Regulacje prawne bezpieczeństwa pracy maszyn, urządzeń i produktów.
 7. Ochrona środowiska naturalnego.
 8. Czynniki zagrożeń w środowisku pracy.
 9. Elementy prawa pracy.
10. Psychologia pracy.
11. Ergonomia i fizjologia pracy.
12. Choroby zawodowe i wypadki przy pracy.
13. Podstawy metodyczne szkolenia dorosłych w zakresie BHP.
14. Ochrona przeciwpożarowa.
15. Seminarium.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 186 ( w tym seminarium/projekt).

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi. Wykorzystanie metody case study ( studium przypadku) pozwala na włączanie studentów w proces edukacyjny i gwarantuje łatwiejsze przyswajanie wiedzy merytorycznej i proceduralnej.

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 666 347 889 +48 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm) ,
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce:  DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel. +48 666 347 889)

Wymagane dokumenty:

 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • kwestionariusz z e-rekrutacji - https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA- OPŁATA JEDNORAZOWA

3800 zł  

CENA ZA STUDIA- 2 RATY

2 x 2000 zł

CENA ZA STUDIA- OPŁATA RATALNA- 8 RAT

8 x 525 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025