Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - EDUKACJA MEDIALNA

OPIS I CELE KIERUNKU

Edukacja medialna jest dziś jednym z największych wyzwań dla współczesnego szkolnictwa. Programy kształcenia na poziomie szkoły podstawowej i średniej zawierają elementy edukacji medialnej, a nauczyciele nie są przygotowani do prowadzenia tych zajęć. Digitalizacja świata współczesnego doprowadziła do polaryzacji technologicznej i mentalnościowej społeczeństwa powodując, że pokolenia mają problemy komunikacyjne. Inne sposoby postrzegania świata prowadzą do wielu nieporozumień.
Poza problemami komunikacyjnymi interpokoleniowymi, największym wyzwaniem dla edukacji medialnej są zagrożenia dla młodego pokolenia wynikające z bezrefleksyjnego korzystania z nowych technologii. Fake news, deep fake, hate speach, trolling, cyberseks, pornografia w sieci to tylko niektóre problemy z jakimi spotyka się współczesny młody człowiek. Jego edukacja przebiega głównie w sieci. Niezrozumienie konsekwencji działań w cyberprzestrzeni jest jednym z największych problemem współczesnego świata, dlatego tak ważna jest rola edukatora medialnego.

Celem studiów jest:
• Zrozumienie potrzeb młodych ludzi;
• Poznanie największych zagrożeń i wyzwań, wobec których stoi młody człowiek;
• Zrozumienie procesów kształtujących media, nie tylko sieciowe;
• Krytyczna analiza przekazów medialnych;
• Umiejętność przekazywania tej wiedzy młodym ludziom (sposoby prowadzenia warsztatów).

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami kierunku są absolwenci takich kierunków jak filologie, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, seksuologia oraz innych kierunków nauk społecznych, humanistycznych i medycznych.

Adresatami studiów są także praktycy: głównie osoby mające w swojej pracy na co dzień do czynienia z młodymi ludźmi. Zatem są nimi nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pracownicy organizacji pozarządowych, fundacji i innych organizacji społecznych zajmujących się pracą z młodymi ludźmi lub przygotowujących nauczycieli do pracy z dziećmi i młodzieżą

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab (rekrutacja_wawa@san.edu.pl )


Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2003). Pracę doktorską pod tytułem „Francuskie tygodniki opinii wobec muzułmanów we Francji” obroniła w 2009 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2019 roku na podstawie monografii „Francuska prasa drukowana. Narodziny. Rozwój. Era cyfrowa”. Od 2014 roku jest członkinią międzynarodowej grupy badawczej (LEMEL) monitorującej rynek mediów on-line w Europie; od 2015 roku koordynatorka polskiego korpusu tej grupy. Członkini PTKS i PTEM.
W pracy naukowej koncentruje się na zagadnienia związanych z systemami medialnymi, funkcjonowaniem mediów w Europie (szczególnie we Francji), tabloidyzacją mediów, rolą celebrytów w mediach, analizą dyskursu medialnego. Jest autorką licznych publikacji z tego zakresu w polskich i zagranicznych systemów medialnych. W ramach swoich zajęć propaguje idee edukacji medialnej.
Pracowała w wielu redakcjach (m.in.: Tok FM, Radio Bis, TVP) oraz współpracowała w licznymi tytułami prasowymi i agencjami fotograficznymi.

dr Katarzyna Bąkowicz 

Adiunkt SAN, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS
Doktor nauk o komunikacji społecznej i mediach Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Uniwersytetu Grzegorzewskiej (logopedia), Uniwersytetu Gdańskiego (emisja i higiena głosu) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (coaching biznesowy).
Współpracowała z mediami przygotowując i szkoląc dziennikarzy do pracy antenowej (TVN, TVP, Polsat, Polskie Radio, Radio Kolor). Była współzałożycielką i dyrektorem programowym pierwszego w Polsce radia dla dzieci – Radia Bajka.
Jest stałą konsultantką w zakresie komunikacji medialnej oraz wizerunku dla firm, instytucji oraz polityków. Przygotowuje strategie wizerunkowe i PR-owe.
Prowadzi butikową agencję strategiczno-doradczą, działającą w obszarze biznesu, mediów i polityki. Od ponad 15 lat współpracuje zarówno z firmami jak i instytucjami i osobami publicznymi w zakresie budowania wizerunku, kształtowania komunikacji zewnętrznej oraz doradztwa medialnego i marketingowego. Opracowuje strategie, organizuje kampanie wyborcze, przygotowuje wydarzenia medialne.
W jej portfolio znajdują się m.in. TVN, TVP, Polsat, Polskie Radio, Microsoft, Enea SA, Energa SA, Allegro, White&Case, Henkel, Agencja Mienia Wojskowego.

dr Michał Chlebowski

 dziennikarz radiowy i telewizyjny, wykładowca akademicki. Od 2009 roku związany z telewizją TVN24, gdzie pracował jako redaktor serwisów informacyjnych oraz reporter magazynu Polska i Świat. Obecnie koordynator do spraw standardów i dobrych praktyk dziennikarskich. Wcześniej związany z grupą Eurozet, Radiem Kolor i Akademickim Radiem Kampus.

 mgr Anna Choszcz-Sendrowska 

absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 roku kierownik działu komunikacji i PR oraz krajowy doradca ds. marki w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Zawodowo najdłużej była związana z telewizją, jako reporterka i wydawca interwencyjnych programów społecznych.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

1. Moduł teoretyczny (46h):
• Komunikacja masowa (10h)
• Media w Polsce i na świecie (10 h)
• Etyka teoretyczna i praktyczna(10h)
• Prawo (8h)
• Pedagogika (8h)


2. Moduł praktyczny (134h):
• Technologie informacyjne w pracy z dziećmi (8h)
• Techniki aktywizujące w edukacji (10 h)
• Techniki twórczego myślenia (10h)
• Warsztaty umiejętności słuchania dzieci i młodzieży (12h)
• Metody komunikacji z dziećmi (12h)
• Język współczesnych mediów (10h)
• Fact checking (10h)
• Warsztaty tolerancji i empatii w pracy z dziećmi (10h)
• Psychologia Internetu (10h)
• Media w smart city (6h)
• Gry komputerowe w edukacji medialnej (6h)
• Dezinformacja i fake news w edukacji i mediach (10h)
• Internet i media społecznościowe (10h)
• Analiza krytyczna (10h)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • ilość godzin dydaktycznych: 180godzin

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej pisemnej o charakterze analitycznym.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel: +48 22 656 36 18)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm) ,
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DLA SŁUCHACZA/DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel: +48 22 656 36 18)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DLA SŁUCHACZA/DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

3800 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2000 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 525 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

STUDIA MBA

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

PSYCHOLOGIA 2022/2023

POMOC SPOŁECZNA 2022/2023

BEZPIECZEŃSTWO 2022/2023

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2022/2023

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2022/2023

PEDAGOGIKA 2022/2023

IT (FRONTEND) 2022/2023

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2022/2023