Dostępne miasta: Warszawa
OPIS I CELE KIERUNKU

Edukacja medialna jest dziś jednym z największych wyzwań dla współczesnego szkolnictwa. Programy kształcenia na poziomie szkoły podstawowej i średniej zawierają elementy edukacji medialnej, a nauczyciele nie są przygotowani do prowadzenia tych zajęć. Digitalizacja świata współczesnego doprowadziła do polaryzacji technologicznej i mentalnościowej społeczeństwa powodując, że pokolenia mają problemy komunikacyjne. Inne sposoby postrzegania świata prowadzą do wielu nieporozumień.
Poza problemami komunikacyjnymi interpokoleniowymi, największym wyzwaniem dla edukacji medialnej są zagrożenia dla młodego pokolenia wynikające z bezrefleksyjnego korzystania z nowych technologii. Fake news, deep fake, hate speach, trolling, cyberseks, pornografia w sieci to tylko niektóre problemy z jakimi spotyka się współczesny młody człowiek. Jego edukacja przebiega głównie w sieci. Niezrozumienie konsekwencji działań w cyberprzestrzeni jest jednym z największych problemem współczesnego świata, dlatego tak ważna jest rola edukatora medialnego.

Celem studiów jest:
• Zrozumienie potrzeb młodych ludzi;
• Poznanie największych zagrożeń i wyzwań, wobec których stoi młody człowiek;
• Zrozumienie procesów kształtujących media, nie tylko sieciowe;
• Krytyczna analiza przekazów medialnych;
• Umiejętność przekazywania tej wiedzy młodym ludziom (sposoby prowadzenia warsztatów).

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami kierunku są absolwenci takich kierunków jak filologie, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, seksuologia oraz innych kierunków nauk społecznych, humanistycznych i medycznych.

Adresatami studiów są także praktycy: głównie osoby mające w swojej pracy na co dzień do czynienia z młodymi ludźmi. Zatem są nimi nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pracownicy organizacji pozarządowych, fundacji i innych organizacji społecznych zajmujących się pracą z młodymi ludźmi lub przygotowujących nauczycieli do pracy z dziećmi i młodzieżą

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab (rekrutacja_wawa@san.edu.pl )


Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2003). Pracę doktorską pod tytułem „Francuskie tygodniki opinii wobec muzułmanów we Francji” obroniła w 2009 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2019 roku na podstawie monografii „Francuska prasa drukowana. Narodziny. Rozwój. Era cyfrowa”. Od 2014 roku jest członkinią międzynarodowej grupy badawczej (LEMEL) monitorującej rynek mediów on-line w Europie; od 2015 roku koordynatorka polskiego korpusu tej grupy. Członkini PTKS i PTEM.
W pracy naukowej koncentruje się na zagadnienia związanych z systemami medialnymi, funkcjonowaniem mediów w Europie (szczególnie we Francji), tabloidyzacją mediów, rolą celebrytów w mediach, analizą dyskursu medialnego. Jest autorką licznych publikacji z tego zakresu w polskich i zagranicznych systemów medialnych. W ramach swoich zajęć propaguje idee edukacji medialnej.
Pracowała w wielu redakcjach (m.in.: Tok FM, Radio Bis, TVP) oraz współpracowała w licznymi tytułami prasowymi i agencjami fotograficznymi.

dr Katarzyna Bąkowicz 

Adiunkt SAN, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS
Doktor nauk o komunikacji społecznej i mediach Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Uniwersytetu Grzegorzewskiej (logopedia), Uniwersytetu Gdańskiego (emisja i higiena głosu) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (coaching biznesowy).
Współpracowała z mediami przygotowując i szkoląc dziennikarzy do pracy antenowej (TVN, TVP, Polsat, Polskie Radio, Radio Kolor). Była współzałożycielką i dyrektorem programowym pierwszego w Polsce radia dla dzieci – Radia Bajka.
Jest stałą konsultantką w zakresie komunikacji medialnej oraz wizerunku dla firm, instytucji oraz polityków. Przygotowuje strategie wizerunkowe i PR-owe.
Prowadzi butikową agencję strategiczno-doradczą, działającą w obszarze biznesu, mediów i polityki. Od ponad 15 lat współpracuje zarówno z firmami jak i instytucjami i osobami publicznymi w zakresie budowania wizerunku, kształtowania komunikacji zewnętrznej oraz doradztwa medialnego i marketingowego. Opracowuje strategie, organizuje kampanie wyborcze, przygotowuje wydarzenia medialne.
W jej portfolio znajdują się m.in. TVN, TVP, Polsat, Polskie Radio, Microsoft, Enea SA, Energa SA, Allegro, White&Case, Henkel, Agencja Mienia Wojskowego.

dr Michał Chlebowski

 dziennikarz radiowy i telewizyjny, wykładowca akademicki. Od 2009 roku związany z telewizją TVN24, gdzie pracował jako redaktor serwisów informacyjnych oraz reporter magazynu Polska i Świat. Obecnie koordynator do spraw standardów i dobrych praktyk dziennikarskich. Wcześniej związany z grupą Eurozet, Radiem Kolor i Akademickim Radiem Kampus.

 mgr Anna Choszcz-Sendrowska 

absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 roku kierownik działu komunikacji i PR oraz krajowy doradca ds. marki w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Zawodowo najdłużej była związana z telewizją, jako reporterka i wydawca interwencyjnych programów społecznych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

DNI OTWARTE 2021

POMOC SPOŁECZNA 2021/22

SZKOLENIA 2021/2022

ZARZĄDZANIE 2021/22

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2021/22

PEDAGOGIKA 2021/22

BEZPIECZEŃSTWO 2021/22

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2021/22

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2021/22

IT (FRONTEND) 2021/22