O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Jarosław Golanek (email: podyplomowe@san.edu.pl)

Grafik projektant.
Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi). Pracuje jako projektant grafiki użytkowej. Projektuje znaki, opakowania, grafikę wydawniczą oraz szeroko rozumianą grafikę reklamową. Prace projektowe realizuje głównie dla potrzeb rynku reklamowego, poligraficznego i przemysłu (krajowego i zagranicznego). Jednak część dorobku powstała dzięki współpracy z instytucjami takimi jak: muzea, fundacje, galerie, ośrodki kultury czy administracja samorządowa. Od 2005 do 2007 roku pracuje na Wydziale Wzornictwa w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2007 roku otrzymał tytuł doktora w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Form Przemysłowych. W roku 2002 rozpoczął pracę dydaktyczną w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Początkowo jako asystent prof. Władysława Pluty, później asystent prof. Ksawerego Piwockiego. Od 2008 roku prowadził pracownię Projektowania Systemów Identyfikacji i Informacji Wizualnej. Od 2014 do 2018 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Komunikacji Wizualnej Wydziału Wzornictwa. Od 2016 roku prowadzi pracownię Projektowania Graficznego na kierunku Grafika w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

 

 

OPIS I CELE KIERUNKU

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania problemów z zakresu kwestii projektowych, kontekstu historii sztuki, tworzenie odpowiednich i trafnych komunikatów wizualnych oraz skutecznej reklamy. Studia zapewniają poznanie odpowiednich narzędzi do realizacji projektów. Oferują kursy z tradycyjnych technik graficznych, jak i z najnowszego oprogramowania komputerowego do grafiki bitmapowej, wektorowej, grafiki 2D i 3D, animacji i postprodukcji.
Słuchacze zapoznają się z aktualną problematyką związaną z tworzeniem komunikacji wizualnej, projektowania na potrzeby mediów społecznościowych i sieci oraz aktualnych trendów w motion designie i multimediach.
Istotnym elementem procesu kształcenia jest wyposażenie studenta w skuteczne narzędzie pracy współczesnego projektanta: w cykl studiów wpisane są zajęcia z posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi do tworzenia grafiki 2D i 3D, obejmujące naukę programów z pakietu Corel, Adobe, 3dsmax. 
Profil studiów umożliwia studentom skutecznej nauki warsztatu graficznego, przygotowanie do posługiwania się tradycyjnymi i cyfrowymi metodami pracy w dziedzinie projektowania, wyposażenie w umiejętności praktyczne dające szerokie spectrum możliwości kreatywnych. Dlatego program oparty jest na równoległym kształceniu w ramach bloku przedmiotów ogólnoplastycznych, projektowych oraz tych, związanych z technologiami cyfrowymi.

 

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z szeroko pojętymi zagadnieniami reklamy, projektowania graficznego, komunikacji wizualnej i zasad tworzenia przekazu w nowych mediach oraz pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie problematyki objętej programem nauczania.

Absolwenci otrzymują kompetencje stosowania wiedzy z zakresu projektowania graficznego dające możliwość podjęcia pracy w zawodzie grafika projektanta, oraz wiedzy i praktycznych umiejętności z dziedziny grafiki animowanej, pozwalające na pracę w zawodzie motiondesignera. Studia dają absolwentom konkretne umiejętności, dzięki którym mogą ubiegać się o pracę w agencjach reklamowych, wydawnictwach, social mediach czy wybrać karierę freelancera. Program studiów oferuje przygotowanie techniczne, merytoryczne i artystyczne, dzięki czemu absolwent ma szersze spojrzenie na kwestie projektowe.
Studia są zarówno adresowane do kandydatów dopiero zaczynających swoją przygodę
z projektowaniem, jak i chcących wzbogacić asortyment swoich umiejętności i narzędzi.