FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW NIEFINANSOWYCH - NOWOŚĆ !!! FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2021/22

Dostępne miasta: Łódź
OPIS I CELE KIERUNKU

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ DLA MENADŻERÓW NIEFINANSOWYCH


Studia umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie mechanizmów zarządzania z użyciem narzędzi finansowych i księgowych.
Ścieżka gradacyjna- opis modułów:
• Dokumentacja i ewidencja operacji gospodarczych jako język finansowy firmy
• Obliczanie rat i spłat kredytów
• Analiza sprawozdania finansowego
• Budżetowanie w przedsiębiorstwie
• Opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych
• Funkcjonowanie banków i rynku finansowego
Celem studiów jest przekazanie w sposób przystępny i kompleksowy podstawowych mechanizmów zarządzania z użyciem narzędzi finansowych i księgowych  dla kierowników działów niefinansowych.

 

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Program skierowany jest do kierowników różnych szczebli, pragnących poznać język finansowy firmy, bez znajomości którego skuteczne zarządzanie jest mocno utrudnione a często niemożliwe. Studia mogą być szczególnie przydatne dla inżynierów, marketingowców, handlowców i kierowników personalnych.

Studia umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie mechanizmów zarządzania z użyciem narzędzi finansowych i księgowych

Osoba kończąca studia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
• obiegu dokumentów księgowych w organizacji,
• czytania sprawozdania finansowego firmy,
• opiniowania kondycji ekonomiczno–finansowej partnera biznesowego,
• planowania i sporządzania budżetu,
• mierzenia dokonań przedsiębiorstw.

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr Łukasz Prysiński - (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

psycholog, menadżer - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Doświadczenie zdobył jako dyrektor MBA, dyrektor biura związku pracodawców, prezes fundacji oraz członek rady nadzorczej, trener, mówca i psycholog. Jest kierownikiem Zakładu rachunkowości w Katedrze Finansów i rachunkowości Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz prodziekanem wydziału w Bełchatowie SAN w Łodzi. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu analizy finansowej, oceny rentowności projektów inwestycyjnych oraz efektywności funkcjonowania przemysłu. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej i zdrowia. Jest psychologiem w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

DNI OTWARTE 2021

POMOC SPOŁECZNA 2021/22

SZKOLENIA 2021/2022

ZARZĄDZANIE 2021/22

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2021/22

PEDAGOGIKA 2021/22

BEZPIECZEŃSTWO 2021/22

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2021/22

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2021/22

IT (FRONTEND) 2021/22