Dowiedz sie więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowiedz sie więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O studiach

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH- FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ DLA MENADŻERÓW NIEFINANSOWYCH

OPIS I CELE KIERUNKU

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ DLA MENADŻERÓW NIEFINANSOWYCH


Studia umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie mechanizmów zarządzania z użyciem narzędzi finansowych i księgowych.
Ścieżka gradacyjna- opis modułów:
• Dokumentacja i ewidencja operacji gospodarczych jako język finansowy firmy
• Obliczanie rat i spłat kredytów
• Analiza sprawozdania finansowego
• Budżetowanie w przedsiębiorstwie
• Opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych
• Funkcjonowanie banków i rynku finansowego
Celem studiów jest przekazanie w sposób przystępny i kompleksowy podstawowych mechanizmów zarządzania z użyciem narzędzi finansowych i księgowych  dla kierowników działów niefinansowych.

 

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Program skierowany jest do kierowników różnych szczebli, pragnących poznać język finansowy firmy, bez znajomości którego skuteczne zarządzanie jest mocno utrudnione a często niemożliwe. Studia mogą być szczególnie przydatne dla inżynierów, marketingowców, handlowców i kierowników personalnych.

Studia umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie mechanizmów zarządzania z użyciem narzędzi finansowych i księgowych

Osoba kończąca studia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
• obiegu dokumentów księgowych w organizacji,
• czytania sprawozdania finansowego firmy,
• opiniowania kondycji ekonomiczno–finansowej partnera biznesowego,
• planowania i sporządzania budżetu,
• mierzenia dokonań przedsiębiorstw.

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr Łukasz Prysiński - (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

psycholog, menadżer - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Doświadczenie zdobył jako dyrektor MBA, dyrektor biura związku pracodawców, prezes fundacji oraz członek rady nadzorczej, trener, mówca i psycholog. Jest kierownikiem Zakładu rachunkowości w Katedrze Finansów i rachunkowości Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz prodziekanem wydziału w Bełchatowie SAN w Łodzi. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu analizy finansowej, oceny rentowności projektów inwestycyjnych oraz efektywności funkcjonowania przemysłu. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej i zdrowia. Jest psychologiem w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.

 

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

• Dokumentacja i ewidencja operacji gospodarczych jako język finansowy firmy
• Obliczanie rat i spłat kredytów
• Analiza sprawozdania finansowego
• Budżetowanie w przedsiębiorstwie
• Opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych
• Funkcjonowanie banków i rynku finansowego

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180 ( w tym seminarium/projekt).

 

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra). 

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm) ,
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce:  DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce:  DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

4300 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2250 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 585 zł