BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU DROGOWEGO, SPEDYCJI I W LOGISTYCE BEZPIECZEŃSTWO 2023/2024

Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH -  BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU DROGOWEGO I SPEDYCJI W LOGISTYCE

OPIS I CELE KIERUNKU

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU DROGOWEGO I SPEDYCJI W LOGISTYCE- to propozycja edukacyjna odpowiadająca aktualnemu zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów dla sektora transportu, a tym samym możliwość teoretycznego i praktycznego przygotowania do podjęcia dobrze płatnej pracy. W ramach specjalności studenci Społecznej Akademii Nauk zyskają wiedzę i kompetencje do organizacji oraz zarządzania ośrodkami szkolenia kierowców, prowadzenia firm transportowych, wykonywania zadań w zakresie spedycji z zapewnieniem wysokiej efektywności procesów i bezpieczeństwa. Studia przygotują absolwenta do pracy w sektorze prywatnym jak i państwowym.

 

DLACZEGO WARTO?

1.Studia na kierunku Bezpieczeństwo transportu drogowego, spedycji i w logistyce odpowiadają na duże zapotrzebowanie transportowo-logistycznego rynku pracy, jak również otwierają możliwość podwyższenia kompetencji zawodowych osób zatrudnionych lub zainteresowanych podjęciem pracy w administracji państwowej i samorządowej oraz służbach mundurowych, zwłaszcza na stanowiskach specjalistów do spraw logistyki, doradców i specjalistów transportu, podmiotów prowadzących własne firmy transportowe, ośrodki szkolenia kierowców etc.
2. Prowadzącymi zajęcia będą nauczyciele akademiccy, m.in. prawnicy (specjalizujący się w prawie o ruchu drogowym, transportowym i przewozowym, kryminalistyce, etyce, przedsiębiorczości i zarządzaniu) oraz doświadczeni praktycy - funkcjonariusze policji, egzaminatorzy prawa jazdy, biegli sądowi z zakresu rekonstrukcji wypadów drogowych.
3. Możlwość poszerzenia kompetencji społecznych, zwłaszcza w zakresie komunikacji społecznej i interpersonalnej, mediacji i negocjacji.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Specjalność ukierunkowana jest na kształcenie specjalistów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przyszłych logistyków, spedytorów, osób chcących podjąć pracę w  Inspekcji Transportu Drogowego, służbie celno-skarbowej, urzędach marszałkowskich i jednostkach Policji szczebla podstawowego i wojewódzkiego, zwłaszcza w pionie prewencji i ruchu drogowego, Żandarmerii Wojskowej, ośrodkach szkolenia 

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr Łukasz Wróbel (podyplomowe@san.edu.pl)

-doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie - nauki socjologiczne (Uniwersytet Wrocławski),

-absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach o specjalności Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona oraz Wydziału prawa i administracji KUL.

Nasi wykładowcy to zarówno nauczyciele akademiccy z dorobkiem naukowym, jak i cenieni specjaliści i eksperci z długoletnią praktyką w państwowych służbach i instytucjach realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa w transporcie drogowym z  Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Komisji Ministerialnych w Ministerstwie Infrastruktury, Policji, biegli sądowi wpisani na listę rzeczoznawców samochodowych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, osoby prowadzące z powodzeniem własne firmy transportowe oraz specjaliści zatrudnieni w korporacjach transportowych i firmach spedytorskich.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

1.Prawo o ruchu drogowym i prawo transportowe
2. Rekonstrukcja wypadków drogowych
3. Psychologia transportu
4. Etyka
5. Transport drogowy rzeczy
6. Prawo handlowe
7. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
8. Diagnostyka
9. Obsługa giełdy transportowej, wyszukiwanie ładunków i koordynowanie działań logistycznych
10. Kryminalistyka
11. Czas pracy kierowcy, obsługa tachografów
12. Przeprowadzanie kontroli i audytów
13. Komunikacja społeczna i interpersonalna, negocjacje i mediacje
14. Języki obce

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia trwają 2 semestry w systemie niestacjonarnym (zaocznym) i realizowane są w formie hybrydowej, tj. wykłady i konwersatoria prowadzone są online, natomiast ćwiczenia i zajęcia praktyczne prowadzone są w kontakcie bezpośrednim w siedzibie Uczelni.
Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie - zajęcia w soboty i niedziele.
Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego ustnego.

180 godzin

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

  • skan dyplomu ukończenia studiów,
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm) ,
  • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce:  DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

  • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
  • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
  • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce:  DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA- OPŁATA JEDNORAZOWA

3800 zł  

CENA ZA STUDIA- 2 RATY

2 x 2000 zł

CENA ZA STUDIA- OPŁATA RATALNA- 8 RAT

8 x 525 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE OPS

STUDIA PODYPLOMOWE

SZKOLENIA I KURSY

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

PSYCHOLOGIA 2023/2024

STUDIA MBA

POMOC SPOŁECZNA 2023/2024

BEZPIECZEŃSTWO 2023/2024

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2023/2024

PEDAGOGIKA 2023/2024

IT (FRONTEND) 2023/2024

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2023/2024